Budžets

2019. gads
 
Talsu novada pašvaldības 2019. gada budžets
Grozījumi
(pieņemti 27.06.2019., stājas spēkā 29.06.2019.)
 
Grozījumi
(pieņemti 27.06.2019., stājas spēkā 29.06.2019.)

2018. gads
 
Talsu novada pašvaldības 2018. gada budžets
Grozījumi
Par grozījumiem Talsu novada domes 2018. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldība 2018. gada pamata budžets"
(pieņemti 27.12.2018., stājas spēkā 29.12.2018.)
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
 
Grozījumi
(pieņemti 27.12.2018., stājas spēkā 29.12.2018.)
 
Grozījumi
Par grozījumiem Talsu novada domes 2018. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldība 2018. gada pamata budžets"
(pieņemti 11.10.2018., stājas spēkā 13.10.2018.)
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
 
Grozījumi
Par grozījumiem Talsu novada domes 2018. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldība 2018. gada speciālais budžets"
(pieņemti 11.10.2018., stājas spēkā 13.10.2018.)
1. pielikums
2. pielikums
 

2017. gads
 
Talsu novada pašvaldības 2017. gada budžets
Grozījumi
Saistošie noteikumi Nr. 35 "Grozījumi Talsu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata budžets"
(pieņemti 28.12.2017., stājas spēkā 29.12.2017.)
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
 
Grozījumi
Saistošie noteikumi Nr. 36 "Grozījumi Talsu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajoes noteikumos Nr. 25 "Talsu novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets"
(pieņemti 28.12.2017., stājas spēkā 29.12.2017.)
1. pielikums
2. pielikums
 
Grozījumi
Saistošie noteikumi Nr.14 "Grozījumi Talsu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Talsu novada pašvaldības 2017.gada pamata budžets”".
Pielikums: 2017. gada pamatbudžeta grozījumi
Pielikums: Budžets atbiltoši ekom. klasif. kodiem
 
Pieņemti 16.05.2017., spēkā ar 19.05.2017.
 
Grozījumi
Saistošie noteikumi Nr. 26 "Grozījumi Talsu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Talsu novada pašvaldības 2017.gada pamata budžets”
Pielikums: 2017. gada pamatbudžeta grozījumi
Pielikums: Budžets atbilstoši ekon. klasif. kodiem
 

Saistošie noteikumi Nr. 27 "Grozījumi Talsu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Talsu novada pašvaldības 2017.gada speciālais budžets”
Pielikums: 2017. gada speciālā budžeta grozījumi
Pieņemti 26.10.2017.


2016. gads
 
Talsu novada pašvaldības 2016. gada budžets

2015. gads
 
Talsu novada pašvaldības 2015. gada budžets

2014. gads

Talsu novada pašvaldības 2014. gada budžets


2013. gads


 Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2013.gada budžetā ( 31.10.2013.)


 Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2013.gada budžetā ( 29.08.2013.)


Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2013.gada budžetā ( 13.06.2013.)


 Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2013.gada budžetā ( 28.03.2013.)


Talsu novada pašvaldības 2013. gada budžets ( 31.01.2013.)


2012. gads

Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2012.gada budžetā ( 27.12.2012.)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2012.gada budžetā ( 26.10.2012.)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2012.gada budžetā ( 31.08.2012.)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2012.gada budžetā ( 14.06.2012.)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2012.gada budžetā (01.04.2012.)

Talsu novada pašvaldības 2012. gada pamata budžets ( 27.01.2012.)

 Prezentācija: Talsu novada pašvaldības 2012. gada pamata budžets

Talsu novada pašvaldības 2012. gada speciālais budžets ( 17.02.2012)


2011. gads


 Talsu novada pašvaldības 2011. gada budžets ( 25.02.2011.)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2011. budžetā ( 28.04.2011.)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2011. gada budžetā ( 14.07.2011.)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2011. gada budžetā ( 29.12.2011.)

2010. gads

Talsu novada  pašvaldības 2010.gada pamata budžets (19.02.2010.)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2010.gada pamata budžetā (27.05.2010.)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2010.gada pamata budžetā (28.10.2010.)

 Talsu novada pašvaldības 2010.gada speciālais budžets (11.03.2010.)


 

2012. gada budžeta ieņēmumu sadalījums % nozaru griezumā

 


 

2012. gada budžeta izdevumu sadalījums % nozaru griezumā

 

 

 

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
17-07-2019