Biznesa augskola Turība Talsu filiāle

 
Biznesa augstskola "Turība"

Iestādes vadītāja: Inga Karlberga (Talsu filiāle)

Iestādes vadītājas tālrunis: 26437279

Iestādes vadītājas e-pasts: inga.karlberga@turiba.lv

Iestādes adrese: Brīvības 29, Talsi (Talsu Valsts ģimnāzija)

Iestādes kontakttālrunis: 26437279

Iestādes e-pasts: turiba@turiba.lv

Iestādes interneta mājas lapa: www.turiba.lv

Iestādes darba laiks: sestdien no 8.00 - 13.00

 
Apraksts par iestādi
 
Biznesa augstskola Turība ir lielākā privātā augstskola Latvijā ar stabilām tradīcijām un skaidru nākotnes vīziju Eiropas augstākās izglītības telpas kontekstā. Augstskola, kura dibināta 1993. gadā, 2014./2015. studiju gadā lepojas ar vairāk kā 3 500 studentiem un vairāk kā 12 000 absolventiem. Augstskolā ir mūsdienīgas mācību telpas, moderna bibliotēka, studentu pilsētiņa – viesnīca un liela sporta zāle.

Turība ir praktiski labākā augstskola Latvijā, jo praktiskas studijas veido 60 % mācību laika, savukārt teorija - 40 %. Pasniedzēji ir jomas profesionāļi ar plašu praktisko pieredzi, kas papildu teorijai sniedz ieskatu konkrētās nozares pasaulē. Turības absolventu vidū ir mazākais bezdarbnieku skaits salīdzinājumā ar citām lielākajām Latvijas augstskolām.

Turībā studē jaunieši no 33 pasaules valstīm un pieteikušies studijām gandrīz visos augstskolas realizētajos studiju līmeņos, apgūstot zinības bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, tāpēc arī Tev iespējams studēt ne tikai latviešu valodā kādā no 25 studiju programmām, bet arī angļu valodā.

Augstskolai ir piešķirta beztermiņa akreditācija (Akreditācijas lapas reģistrācijas Nr.002, 08.05.1997).
Izglī­tības iestādes reģistrācijas Nr.3343800213.

Galvenie studiju virzieni – uzņēmējdarbības vadība, tiesību zinātnes, tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, sabiedriskās attiecības.

Iestādes mācību programmas

1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas:

* Tiesību zinātnes
* Finanses un grāmatvedība
* Mārketings un tirdzniecība 
* Viesmīlības serviss

 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019