Trešdiena, 10. februāris
Šodien sveicam: Paulīne, Paula

Attīstības programma

Aktualizētās Talsu novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam stratēģiskās daļas 1.redakcijas publiskā apspriešana

Paziņojums par aktualizētās Talsu novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 1.redakcijas stratēģiskās daļas publisko apspriešanu

 

Saskaņā ar Talsu novada domes 14.01.2016. sēdes lēmumu Nr.13 “Par aktualizētās Talsu novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 1.redakcijas stratēģiskās daļas publisko apspriešanu”, protokola Nr.1. 14.punkts, publiskai apspriešanai tiek nodota aktualizētā Talsu novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam stratēģiskās daļas 1.redakcija.

 

 

Aktualizētās Talsu novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam stratēģiskās daļas 1.redakcijas publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 15.01. 2016. līdz 15.02.2016.

Publiskās apspriešanas laikā ar aktualizēto Talsu novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam stratēģiskās daļas 1.redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības administratīvā centra I korpusa, 2.stāvā Attīstības plānošanas nodaļā, Kareivju ielā 7, Talsos darba dienās no 800 līdz 1700, kā arī Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapā: www.talsi.lv. sadaļā – Attīstība - http://www.talsi.lv/attistibas-programma475.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs personīgi, pa pastu vai elektroniski uz e-pastu dome@talsi.lv līdz 15.02.2016. Iesniegumā fiziskām personām, norādīt vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju.

 

Aktualizētās Talsu novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam stratēģiskās daļas 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 8.februārī plkst.18.00 Talsos, Kareivju ielā 7, Administratīvā centra lielajā zālē.

 

Talsu novada domes lēmums Nr.13, 14.01.2016. "Par aktualizētās Talsu novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 1.redakcijas stratēģiskās daļas publisko apspriešanu
TALSU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020.GADAM, 1.daļa. Pašreizējās situācijas analīze
TALSU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020.GADAM 2.daļa. Stratēģiskā daļa

Lēmums par Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu
 
1.daļa PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE
 
2.daļa STRATĒĢISKĀ DAĻA
 
3.daļa RĪCĪBU PLĀNS 2014. - 2020. GADAM
 
4.daļa RĪCĪBU PLĀNS 2012. - 2013. GADAM
 
5.daļa INVESTĪCIJU PLĀNS 2014. - 2020. GADAM
 
6.daļa PĀRSKATS PAR PROGRAMMAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU
 
Investīciju plāns 2012.gads, 2013.gads, 2014.gads
Talsu novada Investīciju plāns 2015.-2017. gadam
 
Lēmums Nr.99, 26.02.2015., "Par Talsu novada attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu"
 
Lēmums Nr.112 "Par Talsu novada attīstības programmas 2014.-202. grozījumu uzsākšanu"
 
Attīstības programmas ieviešanas ziņojums, Nr.14-3/11, 06.03.2015.

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas

Šobrīd:
5º C
Rīt:
2.5º C