Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa

 
 
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UN PROJEKTU VADĪBAS NODAĻA
Amats Vārds, uzvārds Kabinets Tālrunis, e-pasts Pieņemšanas laiks
 nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece

213. I korpuss

29135157

jolanta.skujeniece@talsi.lv

otrdienās 17.00-19.00
projektu vadības daļas
vadītāja
Aiva
Dimante

201. I korpuss

63222032; 26418019

aiva.dimante@talsi.lv

 
Projektu vadītāja
Jolanta Didžus

203. I korpuss

63237578; 29126171

jolanta.didzus@talsi.lv

 
Projektu vadītājs Jānis Znotiņš 203. I korpuss
63237578; 22018236
janis.znotins@talsi.lv
 
Projektu vadītāja Laura Purkalne 201/ 1. korpuss
25740309
laura.purkalne@talsi.lv
 
Projektu vadītāja Inga Grietēna 201/ 1. korpuss
63222032
inga.grietena@talsi.lv
 
Uzņēmējdarbības
koordinators
Inga
Bumbule
  inga.bumbule@talsi.lv  
Teritorijas plānotāja Anda Felša 202. I korpuss 63237581; 26568792
anda.felsa@talsi.lv 
 
Būvinženiere
Ilze
Mežole-Unte 
 202 / I korpuss
63237581
ilze.mezole@talsi.lv 
 
 
 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019