Svētdiena, 24. jūnijs
Šodien sveicam: Jānis

Amatierteātri

LĪBAGU AMATIERTEĀTRIS
Lībagu BLPC
 

Vadītājs:  Antra Puriņa

Tel.: 26489862

E-pasts: antrapurina@inbox.lv

Amatierteātris ir dibināts 2012. gada 25. oktobrī, kad uz pirmo mēģinājumu sanāca bijušie Lībagu tautas nama, kas atradās Džstendē, amatierteātra aktieri. Lībagu tautas nama amatierteātris režisores Jolantas Skujenieces vadībā darbojās līdz 2005. gada maijam. Pēc tam daži aktieri kopā ar Jolantu Skujenieci darbojās Balgales amatierteātrī. Ideja par amatierteātra atjaunošanu Lībagu pagastā pieder aktierim Dainim Kārkliņam.

 


SABILES AMATIERTEĀTRIS
Sabiles kultūras nams
 
Vadītāja: Baiba Reneslāce
Tel:63252269
E-pasta adrese: baibaren@gmail.com
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
AMATIERTEĀTRIS "SPĀRE"
Spāres tautas nams

Vadītāja: Tabita Kalniņa

Tel.: 28620076

E-pasts: tabita.kalnina@talsi.lv

Amatierteātris "Spāre" darbojas kopš 1996. gada 17. septembra un kopš tā dibināšanas amatierteātri vada režisore -  Tabita Kalniņa. Koletīvā darbojās 14 dalībnieki vecumā no 16 – 69 gadiem. Gandrīz katru gadu tiek sagatavota viena lielāka luga un vairāki mazi uzvedumi, skeci un īsludziņas, turklāt aktīva dalība tiek ņemta katrā Spāres tautas nama organizētā pasākumā. Lielākās amatierteātra "Spāre" iestudētās lugas – R. Blaumanis „Brīnumzālīte”, M. Birze „Viss sākās ar melno kaķi”, B. Jukņēvica „Ak, šī jaukā lauku dzīve”, A. Tauriņš „Pārdotie svētki”, K. Saja „Palangas lauva”.

Amatierteātris "Spāre" piedalījusies Republikas Amatierteātru festivālos - Valkā, Dobelē, Jēkabpilī un Balvos  un rādījuši arī savas izrādes -  Neretā, Tīnūžos, Dagdā, Ventspilī, Satiķos, Turlavā, Piltenē, Kolkā, Rojā, Mērsragā, Dundagā un visā Talsu novadā.

Jau 10 gadus ilga un ļoti laba kopsadarbība ir izveidojusies ar Pastendes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvu „Spriganis” un sagatavotas vairākas programmas.  Īpaši draudzīgas saites un cieša sadarbība kolektīvam ir ar Strazdes un Sabiles amatierteātriem, arī ar Laidzes un Īves amatirteātriem.

Amatierteātra "Spāre" kolektīvs – stabils, draudzīgs un patstāvīgs.  Kolektīva dalībnieki ir pārliecinājušies, ka jebkuru problēmu, nesaskaņas un grūtības var „izrunāt”, tāpēc kopā jūtās ļoti droši un labi. Kolektīvam izveidojušas arī vairākas kopīgas tradīcijas - jubilāru sveikšana, kopīgas ekskursijas, citu teātru apmeklējumi, Spāres apkārtnes sakopšanas talkas un vasaras vidū „režisora aukstā zupa no spaiņa”.


JAUNIEŠU TEĀTRA STUDIJA „JANDĀLS”

Talsu tautas nams

 

 

 

Vadītāja: Diāna Krauze, tālr. 28678515, e-pasts: krauze.diana@gmail.com

Nodarbību laiki: otrdienās 19:00

Jauniešu teātra studija „Jandāls” izveidojusies 2002.gadā no bērnu un jauniešu fantāzijas studijas „Sprakšķi”, kurā darbojās pusaudži vecumā no 11 līdz 17 gadiem. Studijas bērniem augot, radās nepieciešamība veidot teātra studiju tieši jauniešiem. Studijā jaunieši attīsta sevi radoši, mācoties improvizēt, spēlējot literāras un psiholoģiskas spēles. Caur teātra spēli un improvizāciju jaunieši cenšas saprast paši sevi, savas iespējas un uzdrīkstēšanos. 
Kolektīvs ar labiem panākumiem piedalās skolu teātru festivālos un skatēs, amatierteātru festivālos un salidojumos. 2006. gada vasarā 3.Latvijas skolu teātra festivālā Daugavpilī „Jandāls” piedalījās ar izrādi „Miskastes bērns” un 77 izrāžu konkurencē tika nosaukts septiņu labāko vidū, gūstot teātra zinātnieces Līvijas Akurāteres simpātijas un atzinību. 


 K.VALDEMĀRA TALSU TEĀTRIS

Talsu tautas nams

 

Vadītāja: Jolanta Skujeniece

Tel.: 29135157

E-pasts: jolanta.skujeniece@talsi.lv

 

Nodarbību laiks: otrdienās,ceturtdienās, plkst.19.00

Tautas teātra nosaukums un Krišjāņa Valdemāra vārds Talsu tautas nama drāmas kolektīvam piešķirts 1959. gada 19.janvārī. Patlaban kolektīvā darbojas 20 dalībnieki, un jau desmit gadus to vada režisore Ziedīte Začeste. Savā repertuārā teātris galvenokārt izvēlas latviešu oriģināldramaturģiju, gadā iestudē 1 – 2 izrādes. Krišjāņa Valdemāra Talsu tautas teātris aktīvi piedalās festivālos, skatēs, dažādos pasākumos un svētkos. 2010. gadā Talsu Tautas teātrim bija 50 uzstāšanās visdažādākajās Latvijas vietās. Kolektīvs vairākkārt ar izrādēm viesojies Dānijā un Holandē. Talsu Tautas teātrim ir sava himna un devīze: „Teātris ir dzīve, un dzīve ir teātris!” 

Patlaban teātra aktīvā repertuārā ir trīs Ziedītes Začestes režisētas izrādes – „Tā viš i’” pēc latviešu tautas pasaku motīviem, Edvarda Radzinska traģikomēdija „Nogalināsim vīrieti?” un ielu izrāde „Ainiņas iz viduslaikiem”.

Ik gadu 26.-27.martā Talsu Tautas teātris rīko Starptautiskās Teātra dienas pasākumus Talsos. Katru gadu neiztrūkstoša ir līdzdalība Talsu novada amatierteātru salidojumā „Meteņu laikā” februārī. Teātris ilgstoši draudzējas un sadarbojas ar Glostrupas amatierteātri Dānijā, Saldus un Tukuma amatierteātriem. 

Vairāk kā desmit gadus teātri vadīja režisore Ziedīte Začeste, taču jauno, 2011. gada sezonu teātris uzsāk ar režisori Jolantu Skujenieci.


BALGALES TAUTAS NAMA AMATIERTEĀTRIS

Balgales tautas nams

Vadītājs: Reinis Boters

Amatierteātris ar lielākiem un mazākiem pārtraukumiem Balgalē darbojas jau no 1948. gada. Tam ir sena un bagāta vēsture, kā arī talantīgi bijušie un esošie aktieri un teātra mīlētāji. Patlaban kolektīvā darbojas 16 dalībnieki. Pēdējos 10 gadus  amatierteātri vadījušas režisores Regīna Znotiņa, Dina Bērziņa un Jolanta Skujeniece. Katru gadu amatierteātris iestudē jaunu izrādi ar kuru startē Talsu, Rojas un Dundagas amatierteātru skatē. Tāpat gada laikā sagatavoti vairāki skeči un nelieli uzvedumi Jaunā gada un Līgo svētku pasākumiem.


PASTENDES AMATIERTEĀTRIS "TE RADA"

Pastendes kultūras nams

 

Vadītāja: Gita Strazdiņa

Tālr.: 27860859

E-pasta adrese: gich@inbox.lv

Nodarbību laiks: pirmdienās no 19.00 līdz 21.30

Amatierteātris ir jaunākais Pastendes kultūras nama kolektīvs. Tas dibināts 2009.gada rudenī. Galvenie darbības virzieni ir dažādu formu klasisko teātra uzvedumu iestudējumi un improvizācijas teātra pamatu apgūšana. Pirmie iestudējumi bija S.Rannamā „Kadrija” un E.H.Porteres „Pollianna”. Pirmā vadītāja bija Inga Kazaka.

2017. gada rudenī notiek vadītāju maiņa. Darbu uzsāk Gita Strazdiņa. Kolektīvam pievienojas jauni dalībnieki. Tiek dots Pastendes amatierteātrim vārds “Te Rada”. Tiek nosprausts liels mērķis, sākas darbs pie Paula Putniņa “Pusdūša” iestudēšanas.


AMATIERTEĀTRIS „ĪVE”

Tiņģeres saieta nams

 

Vadītāja: Vilma Brūna

Tel..: 29538702

E-pasta adrese: vilmabr@inbox.lv

Nodarbību laiks: otrdienās un ceturtdienās, plkst.19:00 – 23:00

Kolektīvs aktīvi jau darbojas no 1989.gada, katru sezonu savus skatītājus iepriecinot ar jaunu izrādi. Šobrīd kolektīvā spēlētpriekam ļaujas 11 tā dalībnieki. Savas izrādes amatierteātra kolektīvs izspēlē ne tikai pagasta ļaudīm, bet labprāt atsaucas uzaicinājumiem gan no kaimiņu pagastiem, gan citiem Latvijas novadiem. Kolektīvs iestudē dažādu paaudžu latviešu dramaturgu darbus.


LAIDZES AMATIERTEĀTRIS

Laidzes BLPC

 

Vadītājs: Sigita Līdaka

Tel.: 29456410

E-pasts: sigita.lidaka@talsi.lv

Nodarbības: piektdienās, plkst. 19.00 - 22.00

Teātra spēlēšana Laidzē pastāv jau kopš 1930. gada. Ir bijuši ilgāki klusuma brīži. Laika gaitā ir mainījies gan repertuārs, gan aktieri un režisori. Aktīvu savu darbību Laidzes amatierteātris atsācis 1995. gadā, kad par režisori strādāja Daina Šimkuna. Kopš  2007. gada rudens teātri vada Sigita Līdaka. Laidzes amatierteātris iestudējis izrādes "Izīrējama istabiņa", "Sāncenši", "Laiks ir nauda", "Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzēja", savukārt izrāde "Kā pampāļu Pēteris sievu meklēja" – nospēlēta pat  16 reizes. Šoruden pirmizrādi piedzīvoja laidzenieku iestudētā izrāde "Preilenīte". Kolektīvs aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos ar skečiem, izrādes spēlē gan novadā, gan ārpus novada. Kolektīvā darbojas 12 dalībnieki, strādājot tā, lai potenciālo aktieru loks būtu arvien plašāks. Par prieku teātra mīļotājiem un aktieriem amatierteātris  dzīvo un dzīvos vēl ilgi - kamēr vien būs gribētāju turpināt teātra spēlēšanas tradīcijas.


VALDGALES AMATIERTEĀTRIS

Valdgales tautas nams

 

Vadītāja: Daina Erenberga

Tel.: 29608547

E-pasta adrese: derfils@inbox.lv

Nodarbību laiks: pirmdienās, plkst. 19.00

Šogad Pūņu amatierteātris svin savu 15 gadu jubileju. Pa šiem gadiem ir izveidojies stabils un ļoti dzīvespriecīgs kolektīvs, kuri spēlē visdažādākās lugas un spēj brīvi ļauties improvizācijai. Visi amatierteātra kolektīva dalībnieki ir interesanti cilvēki un katrs ar savu „dvēseles pipariņu”.


VANDZENES DRĀMAS ANSAMBLIS

Vandzenes tautas nams

Vadītāja: Elita Rumba
Nodarbību laiks: trešdienās, plkst. 18.00 – 20.00         

Vandzenes drāmas ansamblis ir kolektīvs ar bagātīgu pieredzi cauri paaudžu paaudzēm. Pirmā tikšanās pierakstīta 1882. gadā. Kā pierādījums ilgajai Vandzenes amatierteātra pastāvēšanai ir 1993. gadā izdotais buklets par godu teātra 100 gadu jubilejas notikumam, tas ir laiks, kad teātri vadīja Gunārs Krūze. No 1999. gada Vandzenes drāmas      ansambli vada Dace Jankevica. Kolektīvs vienmēr ir galvenais idejas virzītājspēks Vandzenes tautas nama pasākumos. Ir iestudēti vairāki dramatizējumi: piemēram, D. Jankevicas „Lielā iekāre”, A. Upiša „Sūnu ciema zēni”, J. Anerauda „Juku laiki priekšpilsētā”, „Velna kapi”, „Dāvana vientuļai sievietei”, „Limuzīns Jāņu nakts krāsās” u.c. 


STRAZDES AMATIERTEĀTRIS

Strazdes BLPC

Vadītāja:  Lauma Vītola

Tel.:  26808420

E-pasta adrese:  lauma_vitola@inbox.lv

Nodarbību laiks:  ceturtdienās, plkst.  19.00 – 24.00

Reiz Strazdes amatierteātrī kāds aktieris teica – darbošanās teātrī ir salīdzināma ar atkarību, kuru var ārstēt tikai ar pašu teātra spēlēšanu. Un tā teātra dalībnieki ārstē sevi un skatītājus nu jau 17 gadus.

Teātra dalībnieku sastāvs, gadiem ritot, ir piedzīvojis arī nelielas izmaiņas, bet visus šos gadus to vadījusi režisore Alla Ankmane. Pašreiz kolektīvā ir 15 dalībnieki un kolektīvu no 2011.gada rudens vada Lauma Vītola. Kolektīvs iestudē dažādu paaudžu latviešu dramaturgu darbus, kas atklāj tuvākus un tālākus laikus, bet vēlme, parādīt un ļaut paskatīties uz dzīvi no malas, nav nekur zudusi. Tādēļ kolektīvs ir ļoti aktuāls un pieprasīts gan tuvākā, gan tālākā apkaimē. Labi panākumi ir gūti novada amatierteātru skatēs. Kolektīvs ir novērtēts un ieguvis godalgas - „Labākā aktrise 2009” – Vita Daugate un „Labākais aktieris 2009”- Rimants Daugats. „Labākā aktrise 2010”- Ieva Jakimova un „Labākais aktieris 2010”- Andris Priede un  „Uzvarētāju raksts 2010”. Un pēdējais sasniegums 2011.gada skatē – „ Labākā gada izrāde”, „ Labākā ansambļa spēle”, „Lustīgākā izrāde”, „Izcilības diploms 2011”.

Strazdes amatierteātris ar lielu prieku piedalās dažādos pasākumos, gan savā pagastā, gan novada robežās, gan ārpus tā. Šovasar amatierteātris atkal dosies uz Skrundas „Vecmāļiem”,  lai piedalītos Harija Liepiņa piemiņas pasākumos, ņems dalību tradicionālajos „Meteņos” Spārē, „Vīna svētkos” Sabilē, Strazdes pagasta dienā un vēl citos pasākumos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIRBU KULTŪRAS NAMA AMATIERTEĀTRIS

 

 Virbu kultūras nams

Vadītāja: Antra Puriņa

E-pasts: antrapurina@inbox.lv

Tel: 26489862

Nodarbību laiks: otrdienās, ceturtdienās no plkst.18.00

Virbu amatierteātris savu darbību atsācis 2013.gadā, pirmais iestudējums bija Ērika Vilsona luga "Īkstīte". Ar šo lugu piedaloties Talsu novada amatierteātru skatē, iegūts pirmās pakāpes diploms. Patlaban tiek iestudēta Santas Krusas luga bērniem "Aizburtais sniegs" un Rūdolfa Blaumaņa "Īstā līgaviņa". Virbu amatierteātris ar izrādēm ir viesojies gan Talsu novada kultūras centros, gan arī kaimiņu novados. Šobrīd kolektīvā notiek radošs process jaunu ideju realizēšanā.

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas