Piektdiena, 25. aprīlis
Šodien sveicam: Līksma, Bārbala

Amatiermākslas kolektīvu skates

Koru skate 2013

2013.gada Talsu koru apriņķa skate notika 27.aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā. 

Talsu koru apriņķī ietverti Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu kori. Koru skati organizē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļu un Talsu koru apriņķa virsdiriģentu Gintu Ceplenieku. Koru skate notiek reizi gadā, laikā no marta līdz maijam – precīzu norises laiku nosaka KNMC. Skates repertuārā koriem jāizpilda gan izlozes, gan brīvas izvēles skaņdarbi, saskaņā ar nolikumu.

Koru sniegumu vērtē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra, koru apriņķa virsdiriģenta un pašvaldību organizēta žūrijas komisija. Koru sniegums un kopējais priekšnesums tiek vērtēts 50 punktu skalā, izvērtējot māksliniecisko un tehnisko sniegumu.

Koru skates tiek organizētas, lai nodrošinātu amatierkoru darbības procesa nepārtrauktību Latvijā, veicinātu koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, kā arī attīstītu, koptu un tālāk pilnveidotu koru kopdziedāšanas tradīciju. Skatēs tiek izvērtēta koru darbība attiecīgajā sezonā, kā arī gatavība kārtējiem Dziesmu un Deju svētkiem. Būtiski, ka koru kolektīva novērtējums skatē tiek ņemts vērā, izvērtējot ikgadējā amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu.

Nolikums par 2013. gada Latvijas koru skatēm

2013.gada Latvijas koru skates norises un dziesmu izlozes grafiks

2013.gada koru skates repertuārs

2013.gada koru skates pieteikuma anketa

2013.gada koru skates rezultāti

2012.gadā Talsu koru apriņķa skatē, kas notika 21.aprīlī, piedalījās 14 kori no Talsu, Dundagas un Rojas novadiem:

Talsu koru apriņķa skates 2012 rezultāti 


 Deju kolektīvu skate 2013
 
2013.gadā Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate notika 21.aprīlī Sabiles kultūras namā. 
Arī Talsu deju apriņķis aptver visu bijušā Talsu rajona teritoriju, taču patlaban Dziesmu un deju svētku procesā piedalās deju kolektīvi no Talsu un Dundagas novadiem. Deju kolektīvu skati organizē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļu un Talsu deju apriņķa virsvadītāju Litu Freimani. Deju kolektīvu skate notiek reizi gadā, laikā no marta līdz maijam, – precīzu norises laiku nosaka KNMC. Skates repertuārā deju kolektīviem jāizpilda gan obligātas, gan brīvas izvēles dejas no grupas repertuāra, saskaņā ar nolikumu.

Deju kolektīvu profesionālo varēšanu vērtē KNMC apstiprināta žūrijas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus – dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, skatuves kultūru un kolektīva kopiespaidu.

Deju kolektīvu skatēs tiek izvērtēta kolektīva darbība attiecīgajā sezonā, kā arī gatavība kārtējiem Dziesmu un Deju svētkiem. Būtiski, ka deju kolektīva novērtējums skatē tiek ņemts vērā, izvērtējot ikgadējā amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu.

Nolikums par 2013.gada deju apriņķa skatēm

2013.gada deju kolektīva skates norises grafiks

2013.gada skates repertuāra sadalījums pa deju kolektīvu kvalitātes grupām

2013.gada deju kolektīvu skates pieteikuma anketa

2013.gada deju kolektīvu skates rezultāti

2012.gadā Talsu deju apriņķa skate notika 3.aprīlī Pastendes kultūras namā. Tajā piedalījās desmit deju kolektīvi Talsu novada un viens deju kolektīvs no Dundagas novada:  

 
Talsu deju apriņķa skates 2012 rezultāti
 

Vokālo ansambļu skate 2013

2013.gadā vokālo ansambļu skate - konkurss "Mēs tikāmies martā" - notika 2.martā Talsu novada administratīvā centra zālē.

Ar sadziedāšanās devīzi „Mēs tikāmies martā” ik gadu notiek Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu kultūras centru vokālo ansambļu skate. Vokālo ansambļu skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā ar Talsu koru apriņķa virsdiriģentu.

Skates mērķis ir nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālāku attīstību, veicināt māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, sekmēt repertuāra paplašināšanu, kā arī rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā.

Atbilstoši nolikumam augstāko žūrijas vērtējumu ieguvušie 2013.gada vokālo ansambļu skates dalībnieki katrā no grupām tika izvirzīti dalībai Kurzemes reģiona vokālo ansambļu skates – konkursa otrajai kārtai, kas notiks 17.martā Kuldīgas kultūras centrā. Savukārt Kurzemes reģiona skatē tiks noteikti labākie vokālie ansambļi, kuri šovasar dosies uz Dziesmu un deju svētkiem.

2013.gada vokālo ansambļu skates nolikums

2013.gada vokālo ansambļu skates vērtēšanas kritēriji

2013.gada Talsu novada vokālo ansambļu skates rezultāti

Latvijas vokālo ansambļu konkursa pusfināla skates rezultāti (Kurzeme) 

 2012.gadā Talsu novada vokālo ansambļu skate notika 17.martā Stendes tautas namā. Tajā piedalījās 19 vokālie ansambļi: 
2012.gada Talsu novada vokālo ansambļu skates rezultāti
 

Pūtēju orķestru skate 2013
 
2013.gadā Zemgales un Kurzemes novadu pūtēju orķestru skate notika 10.martā Tukuma pilsētas kultūras namā. Talsu tautas nama pūtēju orķestris saņēma augstāko vērtējumu un ieguva godpilno 1.vietu. 
2013.gada Zemgales un Kurzemes novadu pūtēju orķestru skates rezultāti 
 
 
2013.gada pūtēju orķestru skates nolikums
 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pūtēju orķestru Dižkoncerta programma
 
2012.gada Latvijas Pūtēju orķestru konkursa rezultāti
  

Amatierteātru skate 2013
2013.gadā Amatierteātru skate notika 11.maijā Sabiles kultūras namā.
 
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga amatierteātru skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa. Skate notiek reizi gadā, novadnieku aktiermākslas prasmes vērtēšanai nododot ekspertu komisijai un ar iestudējumiem iepazīstinot ikvienu teātra mākslas mīļotāju.

Ikgadējās amatierteātru skates mērķis ir ne tikai noskaidrot un izvirzīt labākos iestudējumus Latvijas amatierteātru iestudējumu parādei „Gada izrāde” atlases skatei, bet arī saglabāt un pilnveidot amatierteātru tradīciju un darbību Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novados.

Amatierteātriem atbilstoši vērtējumam tiek piešķirtas pakāpes, kā arī tradicionāli starp skates dalībniekiem noteikti labākie aktieri un aktrises, režisors, skatuves iekārtojums un „Gada pārsteigums”, kā arī izvirzīta „Gada izrāde”.

2013.gada amatierteātru skates nolikums

2013.gada amatierteātru skates pieteikuma anketa

2013.gada amatierteātru skates rezultāti

Noslēgušās Latvijas amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2012” reģionu skates, kas risinājās visā Latvijā 2013.gada februārī un martā. Starp desmit labākajiem no visas Latvijas finālā iekļuvis arī režisores Ingas Krišānes vadītais Sabiles amatierteātris ar Laura Gundara izrādi „Septītais”. 

 
Latvijas amatierteātru "Gada izrāde 2012" reģiona skašu rezultāti
 
 
Amatierteātru skates 2012 rezultāti
 
Amatierteātru skates 2012 nominācijas
 

Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate 2012
 
2012.gada Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skates nolikums
 
Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA 2012 skates rezultāti
 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Tīkla kamera

Laika ziņas

Šobrīd:
4º C
Rīt:
9º C