Sestdiena, 7. marts
Šodien sveicam: Ella, Elmīra

Amatiermākslas kolektīvu skates

Talsu deju apriņķa deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skate

7.martā pl.12.00 Sabiles kultūras namā žūrijas komisijai dejotprasmi demonstrēs Talsu deju apriņķa deju kolektīvi Novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skatē.

Gatavojoties nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem, Talsu deju apriņķa deju kolektīvi sadejos Novada deju kolektīvu pārbaudes skatē, lai žūrijas komisijas vērtējumam nodotu repertuāra un koprepertuāra apguves līmeni. Kā arī atbilstoši Latvijas Nacionālā kultūras centra noteiktajiem kritērijiem, izvērtējot katra deju kolektīva sniegumu, tam tiks piešķirta kvalitātes pakāpe.

Katrs deju kolektīvs demonstrēs divas dejas – viena tika noteikta Talsu deju apriņķa deju virsvadītājas Litas Freimanes un Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļas rīkotas izlozes kārtībā, savukārt otra skatē dejojamā deja ir izvēles deja no Dziesmu un deju svētku repertuāra.

Deju kolektīvi tiks vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem – dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme; dejas horeogrāfiskā teksta precizitāte; izpildījuma muzikalitāte; tautas tērpu valkāšanas kultūra un pareizība, kā arī deju kolektīva skatuves kultūra un kopiespaids.

Deju kolektīvu sniegumu vērtēs Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidota žūrijas komisija:  Zanda Mūrniece – Deju svētku virsvadītāja, horeogrāfe; Rolands Juraševskis – Deju svētku virsvadītājs; Jānis Purviņš – Deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs; Gunta Raipala – Deju svētku virsvadītāja un Lita Freimane – Talsu deju apriņķa virsvadītāja.

Uz Sabiles kultūras nama skatuves Novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skatē sadejos 12 Talsu deju apriņķa deju kolektīvi no Talsiem, Stendes, Dundagas, Laidzes, Laucienes un Pastendes, jauniešu, vidējās paaudzes un senioru grupās:

Dundagas senioru deju kolektīvs „Dun-dang”

Dundagas jauniešu deju kolektīvs „Dun-dang”

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virpulis”

Pastendes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs

Pastendes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Spriganis”

Pastendes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Austris”

Stendes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Teika”

Talsu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Talsu kurši”

Talsu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Delveri”

Talsu tautas nama senioru deju kolektīvs „Draudzība”            

Valdemārpils vidējās paaudzes deju kolektīvs „Krišjānis”

Vandzenes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Krepliņi”                

vadītāja Dace Treinovska

vadītāja Dace Treinovska

 

vadītāja Madara Vanaga

vadītāja Sarmīte Rozenberga

vadītāja Iveta Kālberga

vadītāja Iveta Kālberga

vadītāja Liene Konopacka

vadītāja Lita Freimane

vadītāja Lita Freimane

vadītāja Santa Prūse

vadītāja Gunta Kupše

vadītāja Ilze Rudzīte

2015.gada skates nolikums
2015.gada skates programma
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Talsu koru apriņķa amatieru koru skate
 
Gatavojoties VIII Ziemeļu - Baltijas valstu Dziesmu svētkiem un valsts nozīmes reģionālajiem koru nozares pasākumiem, Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa, sadarbībā ar Talsu koru apriņķa virsdiriģentu Gintu Ceplenieku, rīko Talsu koru apriņķa amatieru koru skati. Skate notiek 2015.gada 14.martā pl.12.00.
 
2015.gada skates nolikums
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Talsu novada vokālo ansambļu skate
 
Lai nodrošinātu vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju, apzinātu vokālo ansambļu sastāvu, veicinātu vokālo ansambļu māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, sekmējot repertuāra paplašināšanu, Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa, sadarbībā ar Talsu koru apriņķa virsdiriģentu Gintu Ceplenieku, rīko Talsu novada vokālo ansambļu skati. Skate notiek 2015.gada 11.aprīlī pl.11.00 Lubes tautas namā.
 
2015.gada skates nolikums
2015.gada skates obligātās dziesmas notis
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Talsu novada amatierteātra skate "Gada izrāde 2014"
 
2014. gada Talsu novada amatierteātra skate "Gada izrāde 2014" notika 10.maijā Rojas kultūras centrā un 11. maijā Talsu tautas namā.
Amatierteātru skatē piedalījās deviņi Talsu novada amatierteātri no Talsiem, Sabiles, Laidzes, Lībagiem, Pastendes, Strazdes, Pūņām, Virbiem un Rojas amatierteātris. Izrādot iestudējumus uzvedumu un dramatisko iestudējumu grupās.

Talsu novada amatierteātru izrādes tika vērtētas 50 punktu skalā, pēc sekojošiem kritērijiem – literārā vai cita materiāla izvēle, režisora darbs, aktieru darbs, scenogrāfija/vides organizācija un izrādes koptēla vērtēs žūrijas komisija.

Pēc žūrijas vērtējuma, tika piešķirtas nominācijas: labākais aktieris/aktrise, labākais režisors, labākais otrā plāna aktieris/aktrise, labākais skatuves iekārtojums, labākais muzikālais noformējums un gada pārsteigums.

Iegūstot augstāko pakāpi, dalībai reģionālajai atlases skatei Latvijas amatierteātru iestudējumu parādei "Gada izrāde 2014", tika izvirzīts D.Psafass "Vajadzīgs melis", K.Valdemāra Talsu teātris, režisore Jolanta Skujeniece.

Amatierteātru sniegumu vērtēja žūrija šādā sastāvā: Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātra mākslas eksperte Dace Vilne, Ventspils novada Kultūras nodaļas vadītāja, Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātru padomes locekle Zane Pamše, režisors un aktieris Valdis Lūriņš.

 

2014. gada skates nolikums

2014.gada skates nolikums

2014. gada skates programma

2014. gada skates rezultāti

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate 2014
 
2014. gada Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate notika 26.aprīlī Sabiles kultūras namā.
 
Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skates mērķis ir veicināt Talsu un Dundagas novada deju kolektīvu darbības pēctecību, izaugsmi un attīstības iespējas Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku starpposmā.
 
Skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā ar Talsu deju apriņķa virsvadītāju un Latvijas Nacionālā kultūras centra deju nozares eksperti.
 
Skatē piedalījās 11 deju kolektīvi no Talsiem, Stendes, Dundagas, Laidzes, Laucienes un Pastendes, jauniešu, vidējās paaudzes un senioru grupās.
 
Deju kolektīvi demonstrēja divas dejas - izvēles un deju, kura tika noteikta izlozes kārtībā.
 
Deju kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija šādā sastāvā: Iveta Pētersone-Lazdāne - Cēsu deju apriņķa virsvadītāja un deju ansambļa "Daiļrade" mākslinieciskā vadītāja, Gints Baumanis - Dobeles deju apriņķa virsvadītājs un tautas deju kolektīva "Rotaļa" mākslinieciskais vadītājs, Jānis Precinieks - bērnu deju kolektīva "Dālderītis" vadītājs.
 
2014. gada skates nolikums
2014. gada skates nolikums 
2014. gada skates nolikums
2014. gada skates nolikums
2014. gada skates pieteikuma anketa
2014. gada skates programma
2014. gada skates rezultāti
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Talsu koru apriņķa koru skate 2014
 
2014. gada Talsu koru apriņķa koru skate notika 26.aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā.
Koru skate tiek organizēta ar mērķi gatavoties 8. Pasaules koru olimpiādes Lielkoncertam Mežaparka Lielajā estrādē, Rīgā, 2014.gada 13.jūlijā; gatavoties reģionālajiem koru pasākumiem: „Emīlim Melngailim – 140”, Vidrižos, 2014.gada 24.maijā; „Jānim Cimzem – 200”, Valkā, 2014.gada 31.maijā; „Pirmajiem Dziedāšanas svētkiem Dikļos – 150”, Dikļos, 2014.gada 7.jūnijā, Vislatvijas senioru Dziesmu svētkiem, Madonā, 2014.gada 23.augustā; gatavoties XIV Latviešu Dziesmu svētkiem Hamiltonā, Kanādā, 2014.gada 3.-6.jūlijā. Veicināt koru darbības pēctecību, ilgtspēju, izaugsmi un attīstības iespējas Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku starplaikā; veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīciju.
 
Talsu koru apriņķa koru skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā ar Talsu koru apriņķa virsdiriģentu.
 
Koru skatē piedalījās 11 kori no Talsiem, Balgales, Laucienes, Rojas un Vandzenes, sieviešu, vīru un jaukto koru grupās.
 
Katrs koris izpildīja trīs dziesmas – divas izvēles un vienu Pasaules Koru Olimpiādes Lielkoncerta repertuāra dziesmu, kura tika noteikta izlozes kārtībā.
Koru sniegums tika vērtēts 50 punktu skalā, vērtējot koru māksliniecisko un tehnisko sniegumu, vokālo kultūru, stila izjūtu un kopiespaidu. Korus skatē vērtēja žūrija šādā sastāvā: Gints Ceplenieks - Talsu koru apriņķa virsdiriģents, Ilze Valce – Liepājas koru apriņķa virsdiriģente un Jānis Kivils - ilggadējs Talsu koru apriņķa virsdiriģents, Rojas mūzikas skolas direktors.
 
2014. gada skates nolikums
2014.gada skates pieteikuma anketa
2014. gada skates programma
2014. gada skates rezultāti
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vokālo ansambļu skate 2014
 
2014. gada Talsu novada vokālo ansambļu skate notika 5. aprīlī Lubes tautas namā.
 
Skates mērķis ir nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālāku attīstību, veicināt māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, sekmēt repertuāra paplašināšanu, kā arī rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā.
 
Talsu novada vokālo ansambļu skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā ar  Talsu koru apriņķa virsvadītāju.
 
Talsu novada vokālo ansambļu skatē-2014 piedalījās vokālie 17 ansambļi no Talsiem, Stendes, Valdemārpils, Ķūlciema, Laidzes, Lībagiem, Lubes, Pastendes, Spāres un Vandzenes, senioru, sieviešu, jaukto un vīru ansambļu grupās.
 
Katrs ansamblis skatē - konkursā izpildīja trīs dziesmas. Skates nolikums paredz, ka viena no tām ir obligāti izpildāma - latviešu tautas melodija un vārdi, Austriņas apdarē "Zīļota, zaļota". Papildus tam, katrs ansamblis izpildīja kādu no latviešu tautas dziesmām vai latviešu komponista orģināldziesmu a cappella, bet trešā - brīvas izvēles dziesma.
 
Vokālo ansambļu sniegumu, 50 punktu skalā, ņemot vērā māksliniecisko un tehnisko sniegumu, vokālo kultūru, stila izjūtu un kopiespaidu, vērtēja žūrijas komisija šādā sastāvā: Baiba Veismane - Rezonga - Talsu novada vokālo ansambļu metodiskās apvienības vadītāja, Gints Ceplenieks - Talsu koru apriņķa virsvadītājs, Liene Batņa - Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas lektore.
 
2014. gada skates nolikums
2014. gada skates nolikums
2014. gada skates programma
2014. gada skates rezultāti
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Koru skate 2013

2013.gada Talsu koru apriņķa skate notika 27.aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā. 

Talsu koru apriņķī ietverti Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu kori. Koru skati organizē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļu un Talsu koru apriņķa virsdiriģentu Gintu Ceplenieku. Koru skate notiek reizi gadā, laikā no marta līdz maijam – precīzu norises laiku nosaka KNMC. Skates repertuārā koriem jāizpilda gan izlozes, gan brīvas izvēles skaņdarbi, saskaņā ar nolikumu.

Koru sniegumu vērtē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra, koru apriņķa virsdiriģenta un pašvaldību organizēta žūrijas komisija. Koru sniegums un kopējais priekšnesums tiek vērtēts 50 punktu skalā, izvērtējot māksliniecisko un tehnisko sniegumu.

Koru skates tiek organizētas, lai nodrošinātu amatierkoru darbības procesa nepārtrauktību Latvijā, veicinātu koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, kā arī attīstītu, koptu un tālāk pilnveidotu koru kopdziedāšanas tradīciju. Skatēs tiek izvērtēta koru darbība attiecīgajā sezonā, kā arī gatavība kārtējiem Dziesmu un Deju svētkiem. Būtiski, ka koru kolektīva novērtējums skatē tiek ņemts vērā, izvērtējot ikgadējā amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu.

Nolikums par 2013. gada Latvijas koru skatēm

2013.gada Latvijas koru skates norises un dziesmu izlozes grafiks

2013.gada koru skates repertuārs

2013.gada koru skates pieteikuma anketa

2013.gada koru skates rezultāti

2012.gadā Talsu koru apriņķa skatē, kas notika 21.aprīlī, piedalījās 14 kori no Talsu, Dundagas un Rojas novadiem:

Talsu koru apriņķa skates 2012 rezultāti 


 Deju kolektīvu skate 2013
 
2013.gadā Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate notika 21.aprīlī Sabiles kultūras namā. 
Arī Talsu deju apriņķis aptver visu bijušā Talsu rajona teritoriju, taču patlaban Dziesmu un deju svētku procesā piedalās deju kolektīvi no Talsu un Dundagas novadiem. Deju kolektīvu skati organizē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļu un Talsu deju apriņķa virsvadītāju Litu Freimani. Deju kolektīvu skate notiek reizi gadā, laikā no marta līdz maijam, – precīzu norises laiku nosaka KNMC. Skates repertuārā deju kolektīviem jāizpilda gan obligātas, gan brīvas izvēles dejas no grupas repertuāra, saskaņā ar nolikumu.

Deju kolektīvu profesionālo varēšanu vērtē KNMC apstiprināta žūrijas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus – dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, skatuves kultūru un kolektīva kopiespaidu.

Deju kolektīvu skatēs tiek izvērtēta kolektīva darbība attiecīgajā sezonā, kā arī gatavība kārtējiem Dziesmu un Deju svētkiem. Būtiski, ka deju kolektīva novērtējums skatē tiek ņemts vērā, izvērtējot ikgadējā amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu.

Nolikums par 2013.gada deju apriņķa skatēm

2013.gada deju kolektīva skates norises grafiks

2013.gada skates repertuāra sadalījums pa deju kolektīvu kvalitātes grupām

2013.gada deju kolektīvu skates pieteikuma anketa

2013.gada deju kolektīvu skates rezultāti

2012.gadā Talsu deju apriņķa skate notika 3.aprīlī Pastendes kultūras namā. Tajā piedalījās desmit deju kolektīvi Talsu novada un viens deju kolektīvs no Dundagas novada:  

 
Talsu deju apriņķa skates 2012 rezultāti
 

Vokālo ansambļu skate 2013

2013.gadā vokālo ansambļu skate - konkurss "Mēs tikāmies martā" - notika 2.martā Talsu novada administratīvā centra zālē.

Ar sadziedāšanās devīzi „Mēs tikāmies martā” ik gadu notiek Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu kultūras centru vokālo ansambļu skate. Vokālo ansambļu skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā ar Talsu koru apriņķa virsdiriģentu.

Skates mērķis ir nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālāku attīstību, veicināt māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, sekmēt repertuāra paplašināšanu, kā arī rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā.

Atbilstoši nolikumam augstāko žūrijas vērtējumu ieguvušie 2013.gada vokālo ansambļu skates dalībnieki katrā no grupām tika izvirzīti dalībai Kurzemes reģiona vokālo ansambļu skates – konkursa otrajai kārtai, kas notiks 17.martā Kuldīgas kultūras centrā. Savukārt Kurzemes reģiona skatē tiks noteikti labākie vokālie ansambļi, kuri šovasar dosies uz Dziesmu un deju svētkiem.

2013.gada vokālo ansambļu skates nolikums

2013.gada vokālo ansambļu skates vērtēšanas kritēriji

2013.gada Talsu novada vokālo ansambļu skates rezultāti

Latvijas vokālo ansambļu konkursa pusfināla skates rezultāti (Kurzeme) 

 2012.gadā Talsu novada vokālo ansambļu skate notika 17.martā Stendes tautas namā. Tajā piedalījās 19 vokālie ansambļi: 
2012.gada Talsu novada vokālo ansambļu skates rezultāti
 

Pūtēju orķestru skate 2013
 
2013.gadā Zemgales un Kurzemes novadu pūtēju orķestru skate notika 10.martā Tukuma pilsētas kultūras namā. Talsu tautas nama pūtēju orķestris saņēma augstāko vērtējumu un ieguva godpilno 1.vietu. 
2013.gada Zemgales un Kurzemes novadu pūtēju orķestru skates rezultāti 
 
 
2013.gada pūtēju orķestru skates nolikums
 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pūtēju orķestru Dižkoncerta programma
 
2012.gada Latvijas Pūtēju orķestru konkursa rezultāti
  

Amatierteātru skate 2013
2013.gadā Amatierteātru skate notika 11.maijā Sabiles kultūras namā.
 
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga amatierteātru skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa. Skate notiek reizi gadā, novadnieku aktiermākslas prasmes vērtēšanai nododot ekspertu komisijai un ar iestudējumiem iepazīstinot ikvienu teātra mākslas mīļotāju.

Ikgadējās amatierteātru skates mērķis ir ne tikai noskaidrot un izvirzīt labākos iestudējumus Latvijas amatierteātru iestudējumu parādei „Gada izrāde” atlases skatei, bet arī saglabāt un pilnveidot amatierteātru tradīciju un darbību Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novados.

Amatierteātriem atbilstoši vērtējumam tiek piešķirtas pakāpes, kā arī tradicionāli starp skates dalībniekiem noteikti labākie aktieri un aktrises, režisors, skatuves iekārtojums un „Gada pārsteigums”, kā arī izvirzīta „Gada izrāde”.

2013.gada amatierteātru skates nolikums

2013.gada amatierteātru skates pieteikuma anketa

2013.gada amatierteātru skates rezultāti

Noslēgušās Latvijas amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2012” reģionu skates, kas risinājās visā Latvijā 2013.gada februārī un martā. Starp desmit labākajiem no visas Latvijas finālā iekļuvis arī režisores Ingas Krišānes vadītais Sabiles amatierteātris ar Laura Gundara izrādi „Septītais”. 

 
Latvijas amatierteātru "Gada izrāde 2012" reģiona skašu rezultāti
 
 
Amatierteātru skates 2012 rezultāti
 
Amatierteātru skates 2012 nominācijas
 

Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate 2012
 
2012.gada Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skates nolikums
 
Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA 2012 skates rezultāti
 

Notikumu kalendārs

Marts, 2015
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Klikšķini uz datuma

Laika ziņas

Now:
2º C
Tomorrow:
7º C