Ceturtdiena, 8. decembris
Šodien sveicam: Gunārs, Vladimirs, Gunis

Amatiermākslas kolektīvu skates

Talsu novada amatiermākslas kolektīvi gatavojas skatēm

Ik gadu, lai apzinātu Talsu novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, nodrošinātu amatiermākslas procesa nepārtrauktību, veicinātu amatiermākslas izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, koptu un pilnveidotu Dziesmu un deju svētku tradīcijas un gatavotos valsts nozīmes 2016.gada pasākumiem, Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs, sadarbībā ar nozaru virsdiriģentiem un metodiskajiem vadītājiem, rīko Talsu novada amatiermākslas kolektīvu skates.
Šajā gadā pirmie žūrijas vērtējumam savu sniegumu 20.martā pulksten 14:00 Lubes tautas namā demonstrēs Talsu koru apriņķa vokālie ansambļi.
Savukārt 2.aprīlī pulksten 11:00 Talsu Valsts ģimnāzijā pulcēsies Talsu koru apriņķa amatieru kori.
Talsu deju apriņķa skate notiks 16.aprīlī Pastendes kultūras namā.
Talsu novada amatierteātru skate notiks 7.maijā Talsu tautas namā.
Talsu novada lietišķās mākslas skate notiks 28.oktobrī Talsu novada muzejā.
 

Aicinām ikvienu interesentu baudīt Talsu novada amatiermākslas sniegumu, ieeja skatēs ir bez maksas!

Talsu novada lietišķās mākslas kolektīvu skate 2015

Nolūkā apzināt Talsu novada lietišķās mākslas kolektīvu dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, nodrošināt Talsu novada lietišķās mākslas kolektīvu darbības procesa nepārtrauktību un ilgtspēju, veicināt Talsu novada lietišķās mākslas kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot Dziesmu un deju svētku tradīcijas Talsu novadā, kā arī popularizēt un attīstīt latviešu tautas tērpa darināšanas tradīcijas, Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa , sadarbībā ar Tasu novada muzeju, organizē Talsu novada lietišķās mākslas kolektīvu skati.

2015.gada skates nolikums

2015.gada skates rezultāti

Talsu novada amatierteātra skate "Gada izrāde 2015"

Lai veicinātu amatierteātru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, nodrošinot amatierteātru darbības nepārtrauktību, 2015.gada 9.-10.maijā, Talsu tautas namā notiks Talsu novada amatierteātra skate "Gada izrāde 2015".  

Izvērtējot amatierteātra iestudējumu kvalitāti, labākie iestudējumi tiks izvirzīti atlases skatei Latvijas amatierteātru iestudējumu parādei "Gada izrāde 2015".

2015.gada skates rezultāti

2015.gada skates programma

2015.gada skates nolikums 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Talsu novada vokālo ansambļu skate 2015
 
11.aprīlī Lubes kultūras namā notika Talsu novada vokālo ansambļu skate. Žūrijas komisijas vērtējumam dziedājumu sniedza 18 vokālie ansambļi no Talsu, Mērsraga un Rojas novadiem.

Ar Talsu novada vīru vokālo ansambļu „Stende” - vadītājs Armands Ulmanis un „Trubadūri” - vadītāja Valida Veidele muzikālu sveicienu, tika atklāta Talsu novada vokālo ansambļu skate. Žūrijas komisijas vērtējumam dziedājumu sniedza 18 vokālie ansambļi no Laidzes, Lībagiem, Lubes, Ķūļciema, Spāres, Stendes, Pastendes, Talsiem, Tiņģeres un Valdemārpils, kā arī Rojas un Mērsraga,  senioru, sieviešu, un jauktā ansambļa grupās.

Skatē katrs ansamblis izpildīja trīs dziesmas; obligāto dziesmu – Raimonds Tiguls, Rasa Bugavičute „Aplīgoju rudzu lauku”, latviešu tautas dziesmu vai orģināldziesmu a capella un brīvas izvēles dziesmu.

Pēc vienotas 50 punktu sistēmas, tika vērtēts katras dziesmas mākslinieciskais sniegums, tehniskais sniegums, tehniskais sniegums, vokālā kultūra, stila izjūta un kopiespaids. Atbilstoši žūrijas komisijas vērtējumam ansambļiem tika piešķirta kvalitātes pakāpe.

2015.gada skates rezultāti
2015.gada skates programma
2015.gada skates nolikums
2015.gada skates obligātās dziesmas notis
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Talsu koru apriņķa amatieru koru skate 2015

14.martā Talsu Valsts ģimnāzijā notika Talsu koru apriņķa amatieru koru skate, kurā žūrijas komisijas vērtējumam dziedājumu sniedza 13 Talsu koru apriņķa kori, skati atklājot un noslēdzot ar Talsu koru apriņķa kopkora izpildītiem skaņdarbiem no koru nozares nozīmīgāko svētku repertuāra.

Ar Talsu koru apriņķa kopkora un solistes Baibas Veismanes - Rezongas izpildīto Jurjāņu Andreja kantāti „Tēvijai” – diriģents Gints Ceplenieks, aizsākās Talsu koru apriņķa amatieru koru skate. Žūrijas komisijas vērtējumam dziedājumu sniedza 13 Talsu koru apriņķa kori no Balgales, Dundagas, Laucienes, Rojas, Sabiles, Talsiem, Valdemārpils un Vandzenes, senioru, sieviešu, vīriešu un jauktā kora grupās. Skates noslēgumā skatītāju ovācijas un Dziesmu un deju svētku virsdiriģenta Mārtiņa Klišāna uzslavu, saņēma Talsu koru apriņķa sieviešu kopkora izpildītā latviešu tautas dziesma Jāņa Līcīša apdarē „Līgo dziesma” - diriģents Gints Ceplenieks.

Skatē katrs koris izpildīja trīs skaņdarbus – izlozes un izvēles skaņdarbus no svētku repertuāra, kuros koris piedalās (VIII Ziemeļu-Baltijas valstu Dziesmu svētki, Baumaņu Kārlim – 180, Himnas Goda diena Limbažu novada Viļķenē, Latviešu IV Vispārīgie Dziesmu un mūzikas svētki Jelgavā–120, Latgales Dziesmu svētki, Dziesmu svētki Dobelē un Vidzemes Dziesmu diena), kā arī vienu brīvas izvēles skaņdarbu. Pēc vienotas 50 punktu sistēmas, tika vērtēts katra skaņdarba mākslinieciskais un tehniskais sniegums. Atbilstoši žūrijas vērtējumam korim tika piešķirta kvalitātes pakāpe.

Koru sniegumu vērtēja žūrijas komisija šādā sastāvā: Liepājas koru apriņķa virsdiriģente Ilze Valce, Dziesmu un deju svētku virsdiriģents, Rīgas Doma zēnu kora mākslinieciskais vadītājs, diriģents Mārtiņš Klišāns un Talsu novada vokālo ansambļu metodiskās apvienības vadītāja Baiba Veismane - Rezonga.

2015.gada skates nolikums

2015.gada skates programma

2015.gada skates rezultāti

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skate 2015

 7.martā Sabiles kultūras namā Talsu deju apriņķa deju kolektīvi sadejoja Novada deju kolektīvu pārbaudes skatē, lai žūrijas komisijas vērtējumam nodotu Dziesmu un deju svētku repertuāra un koprepertuāra apguves līmeni. Kā arī atbilstoši Latvijas Nacionālā kultūras centra noteiktajiem kritērijiem, izvērtējot katra deju kolektīva sniegumu, katram kolektīvam tika piešķirta attiecīga kvalitātes pakāpe.

Pēc Talsu deju apriņķa deju kolektīvu snieguma, žūrijas komisijas loceklis, svētku virsvadītājs Rolands Juraševskis atzina, ka skatē redzētais priecē un rada gandarījumu, tādēļ grūtības rada rezultātu salikšana pa svara kausiem, apstiprinot, ka  „Talsu deju apriņķa deju kolektīvi svētkiem ir gatavi”.

Deju kolektīvu sniegumu vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidota žūrijas komisija:  Zanda Mūrniece – Deju svētku virsvadītāja, horeogrāfe; Rolands Juraševskis – Deju svētku virsvadītājs; Jānis Purviņš – Deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs un Gunta Raipala – Deju svētku virsvadītāja.

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skates visā Latvijā ir sākušās 2015.gada 7.martā un turpināsies līdz 9.maijam. Skati rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un deju apriņķu virsvadītājiem.

2015.gada skates nolikums

2015.gada skates programma

2015.gada skates rezultāti

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Talsu novada amatierteātra skate "Gada izrāde 2014"
 
2014. gada Talsu novada amatierteātra skate "Gada izrāde 2014" notika 10.maijā Rojas kultūras centrā un 11. maijā Talsu tautas namā.
Amatierteātru skatē piedalījās deviņi Talsu novada amatierteātri no Talsiem, Sabiles, Laidzes, Lībagiem, Pastendes, Strazdes, Pūņām, Virbiem un Rojas amatierteātris. Izrādot iestudējumus uzvedumu un dramatisko iestudējumu grupās.

Talsu novada amatierteātru izrādes tika vērtētas 50 punktu skalā, pēc sekojošiem kritērijiem – literārā vai cita materiāla izvēle, režisora darbs, aktieru darbs, scenogrāfija/vides organizācija un izrādes koptēla vērtēs žūrijas komisija.

Pēc žūrijas vērtējuma, tika piešķirtas nominācijas: labākais aktieris/aktrise, labākais režisors, labākais otrā plāna aktieris/aktrise, labākais skatuves iekārtojums, labākais muzikālais noformējums un gada pārsteigums.

Iegūstot augstāko pakāpi, dalībai reģionālajai atlases skatei Latvijas amatierteātru iestudējumu parādei "Gada izrāde 2014", tika izvirzīts D.Psafass "Vajadzīgs melis", K.Valdemāra Talsu teātris, režisore Jolanta Skujeniece.

Amatierteātru sniegumu vērtēja žūrija šādā sastāvā: Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātra mākslas eksperte Dace Vilne, Ventspils novada Kultūras nodaļas vadītāja, Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātru padomes locekle Zane Pamše, režisors un aktieris Valdis Lūriņš.

 

2014. gada skates nolikums

2014.gada skates nolikums

2014. gada skates programma

2014. gada skates rezultāti

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate 2014
 
2014. gada Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate notika 26.aprīlī Sabiles kultūras namā.
 
Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skates mērķis ir veicināt Talsu un Dundagas novada deju kolektīvu darbības pēctecību, izaugsmi un attīstības iespējas Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku starpposmā.
 
Skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā ar Talsu deju apriņķa virsvadītāju un Latvijas Nacionālā kultūras centra deju nozares eksperti.
 
Skatē piedalījās 11 deju kolektīvi no Talsiem, Stendes, Dundagas, Laidzes, Laucienes un Pastendes, jauniešu, vidējās paaudzes un senioru grupās.
 
Deju kolektīvi demonstrēja divas dejas - izvēles un deju, kura tika noteikta izlozes kārtībā.
 
Deju kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija šādā sastāvā: Iveta Pētersone-Lazdāne - Cēsu deju apriņķa virsvadītāja un deju ansambļa "Daiļrade" mākslinieciskā vadītāja, Gints Baumanis - Dobeles deju apriņķa virsvadītājs un tautas deju kolektīva "Rotaļa" mākslinieciskais vadītājs, Jānis Precinieks - bērnu deju kolektīva "Dālderītis" vadītājs.
 
2014. gada skates nolikums
2014. gada skates nolikums 
2014. gada skates nolikums
2014. gada skates nolikums
2014. gada skates pieteikuma anketa
2014. gada skates programma
2014. gada skates rezultāti
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Talsu koru apriņķa koru skate 2014
 
2014. gada Talsu koru apriņķa koru skate notika 26.aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā.
Koru skate tiek organizēta ar mērķi gatavoties 8. Pasaules koru olimpiādes Lielkoncertam Mežaparka Lielajā estrādē, Rīgā, 2014.gada 13.jūlijā; gatavoties reģionālajiem koru pasākumiem: „Emīlim Melngailim – 140”, Vidrižos, 2014.gada 24.maijā; „Jānim Cimzem – 200”, Valkā, 2014.gada 31.maijā; „Pirmajiem Dziedāšanas svētkiem Dikļos – 150”, Dikļos, 2014.gada 7.jūnijā, Vislatvijas senioru Dziesmu svētkiem, Madonā, 2014.gada 23.augustā; gatavoties XIV Latviešu Dziesmu svētkiem Hamiltonā, Kanādā, 2014.gada 3.-6.jūlijā. Veicināt koru darbības pēctecību, ilgtspēju, izaugsmi un attīstības iespējas Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku starplaikā; veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīciju.
 
Talsu koru apriņķa koru skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā ar Talsu koru apriņķa virsdiriģentu.
 
Koru skatē piedalījās 11 kori no Talsiem, Balgales, Laucienes, Rojas un Vandzenes, sieviešu, vīru un jaukto koru grupās.
 
Katrs koris izpildīja trīs dziesmas – divas izvēles un vienu Pasaules Koru Olimpiādes Lielkoncerta repertuāra dziesmu, kura tika noteikta izlozes kārtībā.
Koru sniegums tika vērtēts 50 punktu skalā, vērtējot koru māksliniecisko un tehnisko sniegumu, vokālo kultūru, stila izjūtu un kopiespaidu. Korus skatē vērtēja žūrija šādā sastāvā: Gints Ceplenieks - Talsu koru apriņķa virsdiriģents, Ilze Valce – Liepājas koru apriņķa virsdiriģente un Jānis Kivils - ilggadējs Talsu koru apriņķa virsdiriģents, Rojas mūzikas skolas direktors.
 
2014. gada skates nolikums
2014.gada skates pieteikuma anketa
2014. gada skates programma
2014. gada skates rezultāti
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vokālo ansambļu skate 2014
 
2014. gada Talsu novada vokālo ansambļu skate notika 5. aprīlī Lubes tautas namā.
 
Skates mērķis ir nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālāku attīstību, veicināt māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, sekmēt repertuāra paplašināšanu, kā arī rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā.
 
Talsu novada vokālo ansambļu skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā ar  Talsu koru apriņķa virsvadītāju.
 
Talsu novada vokālo ansambļu skatē-2014 piedalījās vokālie 17 ansambļi no Talsiem, Stendes, Valdemārpils, Ķūlciema, Laidzes, Lībagiem, Lubes, Pastendes, Spāres un Vandzenes, senioru, sieviešu, jaukto un vīru ansambļu grupās.
 
Katrs ansamblis skatē - konkursā izpildīja trīs dziesmas. Skates nolikums paredz, ka viena no tām ir obligāti izpildāma - latviešu tautas melodija un vārdi, Austriņas apdarē "Zīļota, zaļota". Papildus tam, katrs ansamblis izpildīja kādu no latviešu tautas dziesmām vai latviešu komponista orģināldziesmu a cappella, bet trešā - brīvas izvēles dziesma.
 
Vokālo ansambļu sniegumu, 50 punktu skalā, ņemot vērā māksliniecisko un tehnisko sniegumu, vokālo kultūru, stila izjūtu un kopiespaidu, vērtēja žūrijas komisija šādā sastāvā: Baiba Veismane - Rezonga - Talsu novada vokālo ansambļu metodiskās apvienības vadītāja, Gints Ceplenieks - Talsu koru apriņķa virsvadītājs, Liene Batņa - Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas lektore.
 
2014. gada skates nolikums
2014. gada skates nolikums
2014. gada skates programma
2014. gada skates rezultāti
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Koru skate 2013

2013.gada Talsu koru apriņķa skate notika 27.aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā. 

Talsu koru apriņķī ietverti Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu kori. Koru skati organizē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļu un Talsu koru apriņķa virsdiriģentu Gintu Ceplenieku. Koru skate notiek reizi gadā, laikā no marta līdz maijam – precīzu norises laiku nosaka KNMC. Skates repertuārā koriem jāizpilda gan izlozes, gan brīvas izvēles skaņdarbi, saskaņā ar nolikumu.

Koru sniegumu vērtē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra, koru apriņķa virsdiriģenta un pašvaldību organizēta žūrijas komisija. Koru sniegums un kopējais priekšnesums tiek vērtēts 50 punktu skalā, izvērtējot māksliniecisko un tehnisko sniegumu.

Koru skates tiek organizētas, lai nodrošinātu amatierkoru darbības procesa nepārtrauktību Latvijā, veicinātu koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, kā arī attīstītu, koptu un tālāk pilnveidotu koru kopdziedāšanas tradīciju. Skatēs tiek izvērtēta koru darbība attiecīgajā sezonā, kā arī gatavība kārtējiem Dziesmu un Deju svētkiem. Būtiski, ka koru kolektīva novērtējums skatē tiek ņemts vērā, izvērtējot ikgadējā amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu.

Nolikums par 2013. gada Latvijas koru skatēm

2013.gada Latvijas koru skates norises un dziesmu izlozes grafiks

2013.gada koru skates repertuārs

2013.gada koru skates pieteikuma anketa

2013.gada koru skates rezultāti

2012.gadā Talsu koru apriņķa skatē, kas notika 21.aprīlī, piedalījās 14 kori no Talsu, Dundagas un Rojas novadiem:

Talsu koru apriņķa skates 2012 rezultāti 


 Deju kolektīvu skate 2013
 
2013.gadā Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate notika 21.aprīlī Sabiles kultūras namā. 
Arī Talsu deju apriņķis aptver visu bijušā Talsu rajona teritoriju, taču patlaban Dziesmu un deju svētku procesā piedalās deju kolektīvi no Talsu un Dundagas novadiem. Deju kolektīvu skati organizē Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļu un Talsu deju apriņķa virsvadītāju Litu Freimani. Deju kolektīvu skate notiek reizi gadā, laikā no marta līdz maijam, – precīzu norises laiku nosaka KNMC. Skates repertuārā deju kolektīviem jāizpilda gan obligātas, gan brīvas izvēles dejas no grupas repertuāra, saskaņā ar nolikumu.

Deju kolektīvu profesionālo varēšanu vērtē KNMC apstiprināta žūrijas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus – dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, skatuves kultūru un kolektīva kopiespaidu.

Deju kolektīvu skatēs tiek izvērtēta kolektīva darbība attiecīgajā sezonā, kā arī gatavība kārtējiem Dziesmu un Deju svētkiem. Būtiski, ka deju kolektīva novērtējums skatē tiek ņemts vērā, izvērtējot ikgadējā amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu.

Nolikums par 2013.gada deju apriņķa skatēm

2013.gada deju kolektīva skates norises grafiks

2013.gada skates repertuāra sadalījums pa deju kolektīvu kvalitātes grupām

2013.gada deju kolektīvu skates pieteikuma anketa

2013.gada deju kolektīvu skates rezultāti

2012.gadā Talsu deju apriņķa skate notika 3.aprīlī Pastendes kultūras namā. Tajā piedalījās desmit deju kolektīvi Talsu novada un viens deju kolektīvs no Dundagas novada:  

 
Talsu deju apriņķa skates 2012 rezultāti
 

Vokālo ansambļu skate 2013
2013.gadā vokālo ansambļu skate - konkurss "Mēs tikāmies martā" - notika 2.martā Talsu novada administratīvā centra zālē.
Ar sadziedāšanās devīzi „Mēs tikāmies martā” ik gadu notiek Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu kultūras centru vokālo ansambļu skate. Vokālo ansambļu skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā ar Talsu koru apriņķa virsdiriģentu.

Skates mērķis ir nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālāku attīstību, veicināt māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, sekmēt repertuāra paplašināšanu, kā arī rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā.

Atbilstoši nolikumam augstāko žūrijas vērtējumu ieguvušie 2013.gada vokālo ansambļu skates dalībnieki katrā no grupām tika izvirzīti dalībai Kurzemes reģiona vokālo ansambļu skates – konkursa otrajai kārtai, kas notiks 17.martā Kuldīgas kultūras centrā. Savukārt Kurzemes reģiona skatē tiks noteikti labākie vokālie ansambļi, kuri šovasar dosies uz Dziesmu un deju svētkiem.

2013.gada vokālo ansambļu skates nolikums

2013.gada vokālo ansambļu skates vērtēšanas kritēriji

2013.gada Talsu novada vokālo ansambļu skates rezultāti

Latvijas vokālo ansambļu konkursa pusfināla skates rezultāti (Kurzeme) 

 2012.gadā Talsu novada vokālo ansambļu skate notika 17.martā Stendes tautas namā. Tajā piedalījās 19 vokālie ansambļi: 
2012.gada Talsu novada vokālo ansambļu skates rezultāti
 

Pūtēju orķestru skate 2013
 
2013.gadā Zemgales un Kurzemes novadu pūtēju orķestru skate notika 10.martā Tukuma pilsētas kultūras namā. Talsu tautas nama pūtēju orķestris saņēma augstāko vērtējumu un ieguva godpilno 1.vietu. 
2013.gada Zemgales un Kurzemes novadu pūtēju orķestru skates rezultāti 
 
 
2013.gada pūtēju orķestru skates nolikums
 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pūtēju orķestru Dižkoncerta programma
 
2012.gada Latvijas Pūtēju orķestru konkursa rezultāti
  

Amatierteātru skate 2013
2013.gadā Amatierteātru skate notika 11.maijā Sabiles kultūras namā.
 
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga amatierteātru skati organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa. Skate notiek reizi gadā, novadnieku aktiermākslas prasmes vērtēšanai nododot ekspertu komisijai un ar iestudējumiem iepazīstinot ikvienu teātra mākslas mīļotāju.

Ikgadējās amatierteātru skates mērķis ir ne tikai noskaidrot un izvirzīt labākos iestudējumus Latvijas amatierteātru iestudējumu parādei „Gada izrāde” atlases skatei, bet arī saglabāt un pilnveidot amatierteātru tradīciju un darbību Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novados.

Amatierteātriem atbilstoši vērtējumam tiek piešķirtas pakāpes, kā arī tradicionāli starp skates dalībniekiem noteikti labākie aktieri un aktrises, režisors, skatuves iekārtojums un „Gada pārsteigums”, kā arī izvirzīta „Gada izrāde”.

2013.gada amatierteātru skates nolikums

2013.gada amatierteātru skates pieteikuma anketa

2013.gada amatierteātru skates rezultāti

Noslēgušās Latvijas amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2012” reģionu skates, kas risinājās visā Latvijā 2013.gada februārī un martā. Starp desmit labākajiem no visas Latvijas finālā iekļuvis arī režisores Ingas Krišānes vadītais Sabiles amatierteātris ar Laura Gundara izrādi „Septītais”. 

 
Latvijas amatierteātru "Gada izrāde 2012" reģiona skašu rezultāti
 
 
Amatierteātru skates 2012 rezultāti
 
Amatierteātru skates 2012 nominācijas
 

Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate 2012
 
2012.gada Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skates nolikums
 
Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA 2012 skates rezultāti
 

Notikumu kalendārs

Decembris, 2016
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Tīkla kamera

Laika ziņas