Otrdiena, 19. jūnijs
Šodien sveicam: Viktors, Nils

Aktualitātes

Pensionāru aktivitātes februārī

       Šis gads ar pensionāru aktivitātēm būs tik pat piesātināts kā aizgājušais. Februārī tiek plānoti divi lieli pasākumi. Tā 20.februārī 11.00 Dienas centrā ( zālē virs bērnu bibliotēkas) notiks dakteres Sandras Kalniņas lekcija par tēmu: „ Dzīves kvalitāte un veselības atslēga- tavi nervi ir tavās rokās.” Šo tēmu daktere aizsāka pagājušajā gadā un šī lekcija būs aizsāktās tēmas turpinājums. Vispār šogad ir plānotas 6 ārstu lekcijas – trīs pavasarī un trīs rudens posmā. Par turpmākajām lekcijām ziņosim  savlaicīgi gan Talsu Novada Ziņās, gan Talsu Vēstīs.

    Otrs lielākais pasākums būs 21.februārī 10.00 Talsu sporta namā organizētā Ziemas sporta diena pensionāriem. Šoreiz vēl sportosim līdzšinējās, ierastajās sporta disciplīnās neko nemainot. Aicinām piedalīties abos pasākumos pensionārus un invalīdus kā no Talsu pilsētas, tā novada pagastiem. Mūsu rīkotie pasākumi ir bez maksas un durvis atvērtas  visiem, kuri grib dzīvot aktīvu, pilnvērtīgu dzīvi.

Dienas centra vadītājs

Antons Kivlenieks.

 

 


Aicina seniorus pieteikt sava novada vai pilsētas ērtāk pieejamos objektus

22-11-2013

Aicina seniorus pieteikt sava novada vai pilsētas ērtāk pieejamos objektusKurzemes plānošanas reģions rīko konkursu, kurā līdz 2013. gada 27. decembrim aicina seniorus pieteikt savā novadā vai pilsētā ērtāk pieejamos objektus (parkus, pastaigu takas, u.tml.), sabiedriskās iestādes (bibliotēkas, skolas, pašvaldība, u.c.), dzīvojamās mājas un citas publiski pieejamas ēkas.

Konkursa uzdevums ir līdz 27.decembrim izvēlēties savā pilsētā vai novadā no viena līdz trīs pieejamiem publiskiem objektiem un/vai iestādēm, nofotografēt tos un foto kopā ar informāciju par objektiem (nosaukums, adrese) un īsu aprakstu par to, kādēļ izvēle kritusi par labu šiem objektiem, nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam elektroniski vai pa pastu.

Aktīvāko un atraktīvāko topa ideju iesniedzējiem balvā iespēja doties 2014.gadā 23.-24.janvārī apmaksātā divu dienu braucienā pa Kurzemi un Ziemeļlietuvu, apskatot projekta „Mana sociālā atbildība” ietvaros pielāgotos objektus un iestādes.

Uzvarētāju paziņošana notiks 2014.gada 6.janvārī dalībniekiem personīgi pa telefonu un sociālajos tīklos: Draugiem.lv/universalaisdizains, Facebook.com/UniversalDesignBaltics un Twitter.com/UD_Baltics.

Aptaujas mērķis ir veicināt interesi un izpratni par universālo dizainu, tā principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā. Ar universālā dizaina jēdzienu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez nepieciešamības tos papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām. 

Konkursa nolikumu skatīt http://www.kurzemesregions.lv/news/171.

Papildus informācija par konkursa norisi – Ilze Ārniece, ilze.arniece@kurzemesregions.lv, GSM (+371) 29579488.

Informācija par universālo dizainu internetā – www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/.   

 

Aptauju rīko Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas   2007.-2013.gadam projekta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Ārniece

Projekta „Mana sociālā atbildība” sabiedrisko attiecību speciāliste

GSM (+371) 29579488
ilze.arniece@kurzemesregions.lv


Senioru aktivitātes novembrī

21.10.2013.

      Visu mēnesi notiek spraigas nodarbības un pasākumi visos astoņpadsmit interešu klubos. Šis gads iezīmējās ar to, ka paplašinājies pašu klubu rīkoto pasākumu skaits un to sadarbība ar kaimiņu novadiem. Te īpaši jāizceļ  nūjotāji, kas bez divām kārtējām nodarbībām nedēļā  vēl spējuši noorganizēt vairākas izbraukuma nodarbības un piedalījušies pat republikas mēroga pasākumos. Tāpat arī zolītes spēlētāju klubs " Pīķa dāma"  bez kārtējām sacensībām, kuru skaits gadā ir divdesmit četras,  ir sarīkojis vairākus draudzības mačus ar citiem šī sporta veida entuziastu kolektīviem.
       Novembrī tiek plānoti trīs plašāka mēroga pasākumi, uz kuriem aicināti visi Talsu pilsētas un novada seniori. Tā 8.novembrī plkst. 10.00 Talsu sporta namā notiks Rudens sporta dienas senioriem (ar parasto programmu), kas jau kļuvusi tradicionāla. Nedēļu vēlāk, 14. novembrī plkst. 9.00 Talsu Tautas namā, atzīmējot Vispasaules diabēta dienu, Dienas centrs kopā ar Diabēta biedrību rīko Rudens veselība dienu Talsos ar plašu  programmu un aicina seniorus un invalīdus no Talsiem un no visa novada tajā piedalīties.
       Trešais lielākais pasākums novembrī būs dr. Sandras Kalniņas lekcija "Dzīves kvalitātes un veselības atslēga tavi nervi - šī atslēga tavās rokās ", kas notiks Sociālā dienesta Dienas centrā 28.novembrī  plkst. 11.00. Ar šo lekciju noslēgsies lekciju cikls par medicīnas jautājumiem.

Aicināti visi interesenti.


Senioru aktivitātes septembrī un oktobrī

16-09-2013

25. septembrī plkst. 11.00  Talsu novada sociālā dienesta pensionāru Dienas centrā, Lielajā ielā 27, savu lekciju no cikla „Ko Tu zini par akupunktūru”  pensionāriem lasīs Dr. Kalnietis. 

9. oktobrī plkst.11.00  pensionāru Dienas centrā, Lielajā ielā 27 notiks Dr.Kalnieša šī gada pēdējā, noslēguma lekcija par akupunktūru. Ir ievadītas sarunas par lekciju turpināšanu Dr. Daugavietes vietā ar citu dakteri. Par to publicēsim informāciju turpmākajos „Talsu Novada Ziņas” izdevumos.
18.oktobrī plkst.18.00 Talsu sporta namā notiks rudens balle senioriem. Pieteikšanās no 18. septembra līdz 16. oktobrim. Piedalīšanās noteikumi – līdzšinējie.Antons Kivlenieks,
Dienas centra vadītājs

 


Seniori aktīvi pavada laiku Usmas ezera krastā

30-07-2013

24. jūlijā Talsu novadā pie Usmas ezera notika ikgadējais senioru sporta un atpūtas pasākums, pulcējot ap 280 dalībniekus. Šogad kopā ar talseniekiem jautrās izrīcībās piedalījās, brīvā dabā sportoja un pilnvērtīgi atpūtās seniori no septiņiem novadiem  - Ventspils, Tukuma, Kuldīgas, Saldus, Dobeles, Jelgavas un Olaines.
 
  Jelgavas pensionāru kluba "nāriņas".
 
Svētku atklāšanā   piedalījās Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, kā arī  Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš.
 
 
Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus atklāj senioru pasākumu, viņam līdzās Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš
 
Sporta un atpūtas svētku galvenais organizators ir Talsu pensionāru biedrības vadītājs Antons Kivlenieks, kurš ilgus gadus rūpējas par senioru saliedētību un aktivitātēm mūsu pusē, kā arī ir iniciators vairākiem Kurzemes mēroga senioru pasākumiem.
 
Pasākuma atklāšanas parāde.
 
Par sacensību raitu norisi rūpējās galvenais tiesnesis Valdis Kalderauskis.
 
Sacensību galvenais tiesnesis Valdis Kalderauskis sniedz informāciju par sacensību norisi.
 
Oranžajos kreklos Tukuma komanda, zaļajos - Olaines komanda piedalās "pudeļošanas"sacensībās (PET pudeļu mešana kastē).
 
Mini futbols (tenisa bumbiņu iesišana vārtos).
 
Saviesīgā daļa - Tukuma komandas priekšnesums "vizītkarte".
Talsu novada komandu pārstāv un priekšnesumu rāda Laidzes "Rakari".
 
Kopumā senioru sporta un atpūtas pasākums izvērtās interesants un notikumiem bagāts. Dalībnieki bija sajūsmā par jauki un aktīvi pavadīto laiku. Katra no komandām prom braucot, apsolīja piedalīties pasākumā arī nākamo reizi.

 


Senioru ceļš līdz pat Šveicei

 

            Gandrīz divu gadu garumā Talsu seniori aktīvi piedalījās Šveices un Latvijas kopprojektā „Senioru ceļš”. Projekta gaitā 40 seniori no mūsu novada varēja apgūt dažādas jaunas zināšanas praktiskās darbnīcās – komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem, lietišķā imidža veidošana, uzvedības kultūra un galda kultūra sabiedrībā, un citas interesantas un dzīvē noderīgas nodarbības.

            Projekta ietvaros novada seniori varēja „pārvarēt savas bailes” un pirmo reizi darboties ar datoru – iegūt pirmās pamatzināšanas darbā ar šo moderno tehniku.

            Laikā no 2012. gada 19. līdz 23. oktobrim projekta „Senioru ceļš” ietvaros 12 dalībnieces no Latvijas devās pieredzas apmaiņas braucienā uz Šveici, kur apmeklēja projekta partnera „Latvijas Draugu apvienība” (valdes priekšsēdētāja Luisa Bammert) pasākumus Appenzell, Arosa, Buchs un Lienz. Papildus programmā bija iekļauta arī vizīte uz Lihtenšteinu. Diskusijās par pilsoniskās sabiedrības politiku Eiropas Savienībā uzzinājām vairāk gan par ES informācijas pieejamību un pilsoniskās sabiedrības politiku Šveicē un Norvēģijā. No Talsu novada šajā braucienā piedalījās Anna Leivalde un Emīlija Vancāne.

Ar līdzfinansējumu projektu atbalstīja arī Talsu novada pašvaldība.

Dalībnieces no Latvijas izbauda Šveices šarmu

 

            2012. gada 26. un 27. oktobrī Rīgā, biedrības „Rīgas aktīvo senioru alianse” zālē notika projekta „Senioru ceļš’’ dalībnieku – mājamatnieku darbu izstāde un noslēguma pasākums. Tajā piedalījās ap 100 Rīgas un novadu partnerorganizāciju pārstāvji, mājamatnieki – praktisko darbnīcu dalībnieki un citi interesenti. Noslēguma pasākumu vadīja Sieviešu tiesību institūta (STI) valdes priekšsēdētāja Laila Balga un Rīgas aktīvo senioru alianses (RASA) valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare.

            Apkopojot projekta rezultātus, visaugstāk tika novērtēta projekta partnerorganizāciju darbība 18 mēnešu garumā. Atzinība tika izteikta arī Talsu novada pašvaldībai un Tautas lietišķās mākslas meistardarbnīcai „Kurši”, reģionālā koordinatore Biruta Austrupa.

            STI pateicās Sabiedrības integrācijas fondam un partneriem par projekta līdzfinansēšanu. Aizvadītā gada novembrī STI uzsāka projekta noslēguma atskaites sagatavošanu, kuru paredzēts iesniegt apstiprināšanai Sabiedrības integrācijas fondam līdz 2013. gada vidum.

           

Ar šādiem rokdarbiem Talsu novada seniori lepojās projekta noslēguma pasākumā Rīgā

 

            Projekta laikā sešus mēnešus visos iesaistītajos reģionos notika senioru mājamatnieku praktiskās darbnīcas. Piedalījāmies inovatīvo darbu konkursā Rīgā, devāmies pieredzes apmaiņas braucienā skatīties, ko dara Rucavas seniori. Arī projekta noslēguma pasākumā, Rīgā, mums bija ko rādīt – lepojāmies ar mūsu senioru darinātajiem rokdarbiem.

            Ar nepacietību gaidām nākamo iespēju iesaistīties kādā jaunā projektā, kas atbalsta mūžizglītību un amatniecību tās dažādajās izpausmēs. 

 

Čaklās rokdarbu meistares Biruta Austrupa, Brigita France un Elita Astrātova

 


 

Biruta Austrupa,

Projekta „Senioru ceļš” koordinatore Talsu novadā

 


Būsim aktīvi – nenovecosim!

08.12.2012.

 

Būsim aktīvi nenovecosim bija Kurzemes reģiona saieta sauklis, kas 7. decembrī Talsu sporta namā pulcēja seniorus no 13 pašvaldībām. Pasākumu organizēja Talsu pensionāru biedrība ar LR Veselības ministrijas un Talsu novada pašvaldības atbalstu.

Uz saietu tika aicinātas visas Kurzemes reģiona pilsētas un novadu pašvaldības, lai sekmētu sava novada un pilsētas senioru aktivitātes un radītu kopā būšanas prieku. Pasākumā piedalījās ap 250 dalībnieki no Talsu, Aizputes, Ventspils, Tukuma, Engures, Saldus, Kuldīgas, Kandavas, Liepājas un Dundagas novadiem. Senioru saietā tika rīkotas gan kultūras, gan sporta aktivitātes. Kultūras aktivitātēs piedalījās 90 dalībnieki, bet kultūras aktivitātēs – 145.

Sportiskajās aktivitātēs senioriem bija iespēja sevi pierādīt šautriņu mešanās, boulingā, „mini-mini basketbolā”, šķīvju mešanā mērķi un mazo riņķu mešanā uz āķiem. Mākslinieciskajā pašdarbībā seniori bija rūpīgi piedomājuši pie katra priekšnesuma, dziedot gan savu novadnieku dziesmas, gan arī visiem labi zināmās, kurām skatītāji labprāt dziedāja līdzi. Pasākumā galvenās nebija iegūtās vietās vai atzinības raksti, bet gan kopā būšanas prieks, kas mirdzēja ikviena seniora acīs, jo šī viņiem bija svētku diena.

Seniorus ar savu klātbūtni pagodināja arī Veselības ministre Ingrīda Circene, kura atzina, ka ir pagodināta būt kopā ar tik daudz aktīviem Kurzemes senioriem. Ministre par senioriem sacīja: „Seniors ir ļoti aktīvs, inteliģents, ar lielu dzīves „bagāžu” un pieredzi, kurā vajag ieklausīties visiem jaunajiem. Parunājot ar ikvienu no viņiem, mēs iegūstam ļoti daudz. Šis ir Eiropas aktīvas novecošanas gads, bet es vēlētos teikt, ka tas ir aktīva cilvēka darbs visa mūža garumā, ne tikai vienu gadu.”

Saietu apmeklēja arī Latvijas pensionāru biedrības pārstāvji, kuri aicināja seniorus nevis ātri un aktīvi novecot, bet gan darīt to kopā ar fiziskām aktivitātēm, kā arī iesaistoties dažādos kultūras un sabiedriskās dzīves pasākumos.

Atbildīgais par pasākumu organizēšanu un norisi bija Talsu pensionāru biedrības priekšsēdētājs un Dienas centra vadītājs Antons Kivlenieks. Kivlenieka kungs saņēma arī Veselības ministrijas Atzinības rakstu par ieguldījumu senioru aktivitāšu veicināšanā. Šādus Atzinības rakstus saņēma visi brīvprātīgā darba veicēji, kuri nodrošināja ne tikai šī pasākuma veiksmīgu norisi, bet arī ikdienā aktīvi iesaistās senioru pasākumu organizēšanā.

Antons Kivlenieks atzina, ka šodien moderni ir teikt nevis „pensionārs”, bet gan „seniors”. Pensionārs nemeklē vairs jaunas iespējas, bet seniors atrod un izmanto tās! Seniors ir moderns – viņš nekad nepārstāj mācīties un apgūt jauno. Viņš uzstāda mērķus un sasniedz tos!

Veselības ministre Ingrīda Circene pasniedz Veselības ministrijas Atzinības rakstu Antonam Kivleniekam

Teksts un foto: Marta Bumbiera,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Kurzemes reģiona senioru saiets „Būsim aktīvi – nenovecosim!”

21-11-2012

2012. gada 7. decembrī, plkst. 11.00 Talsos, Talsu sporta namā, Kareivju ielā 12 notiks visa Kurzemes reģiona senioru saiets „Būsim aktīvi – nenovecosim!”. Pasākumu organizē Talsu pensionāru biedrība, atbalsta LR Veselības ministrija un Talsu novada pašvaldība.

Uz pasākumu aicinātas visa Kurzemes reģiona pilsētu un novadu pašvaldību  senioru delegācijas.
Pieteikšanās līdz 26. novembrim, uz adresi: Talsu pensionāru biedrība, Lielā iela 27, Talsi, LV – 3201, Talsu novads, e-pasts: astra.gibiete@inbox.lv, tālr. 28692688.

 

 

Pasākuma aktivitātes

Sportiskās disciplīnas:

1. Šautriņu mešana;

2. Boulings;

3. ”Mini – mini” basketbols;

4. Šķīvju mešana mērķī.

Katrs dalībnieks drīkst piedalīties neierobežotā disciplīnu skaitā. Sievietes un vīrieši tiks vērtēti atsevišķi.

Mākslinieciskā pašdarbība:

1. Jebkurš muzikāls, vokāls vai instrumentāls priekšnesums, izņemot kori;

2. Jebkura veida deju kolektīvs (arī līnijdejas);

3. Aerobika;

4. Jebkura veida cits individuāls vai grupas māksliniecisks priekšnesums.

Katras delegācijas uzstāšanās nedrīkst būt ilgāka par 10 minūtēm. Sporta disciplīnas un mākslinieciskā pašdarbība notiks vienlaicīgi atsevišķās zālēs.

 

Atbildīgais par pasākumu organizēšanu un norisi – Talsu pensionāru biedrības priekšsēdētājs un Dienas centra vadītājs Antons Kivlenieks.

Tālr.: 63224655; 28692688; 20212209.

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas