Pirmdiena, 5. decembris
Šodien sveicam: Sabīne, Sarma, Klaudijs

Aktualitātes

23.04.2015.

Atbalsta komplektus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

A)     izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,

B)     izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

 

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

Atbalsta komplektu izsniegšana

Atbalsta komplektu katra personai var saņemt tikai par tekošo mēnesi (nevar saņemt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).

 

Pārtikas preču komplekts

Higiēnas un saimniecības preču komplekts

Individuālo mācību piederumu komplekti vai skolas soma

Izziņa uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

1 paka katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Viens komplekts vai skolas soma kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5-16

Izziņa uz 3 mēnešiem

Kopā 2 pakas katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus,

Izziņa uz 6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

 

Pārtikas preču komplektu izdale Talsu pilsētā sāksies 2015. gada 8. maijā.

Talsu sporta nama telpās - Kareivju ielā 12,  no plkst. 9.00 – 15.00.

Turpmāk paku izdale Talsu pilsētā notiks piektdienās no plkst. 9.00 – 15.00.

 

Atbalsta komplektu izdales vietas Talsu novadā

N.p.k.

Atbalsta komplektu izdales vieta

Atbalsta komplektu izdalīšanas laiks

 

 

 

Datums/diena

No plkst.

Līdz plkst.

1

Kareivju iela 12, Talsi, Talsu novads

piektdienās

9.00

15.00

2

"Pagastmāja", Mundigciems, Lībagu pagasts, Talsu novads

pirmdienās, ceturtdienās,  otrdienās

9.00-12.00  9.00-12.00

13.00-16.00 13.00-18.00

3

Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads

pirmdienās,otrdienās, ceturtdienās

9.00-12.00

13.00-16.00

4

"Gaismas" 3, Laucienes pagasts, Talsu novads

trešdienās

9.00-12.00

13.00-16.00

5

"Mežrozes", Laidzes pagasts, Talsu novads

pirmdienās,                               otrdienās

9.00-12.00      9.00-12.00

13.00-16.00    13.00-17.00

6

"Pagastmāja", Vandzenes pagasts, Talsu novads

trešdienās, ceturtdienās             

9.00-12.00

13.00-16.00

7

Lielā iela 15, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads

pirmdienās, ceturtdienās

13.00

16.00

8

"Pagastmāja", Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads

otrdienās

13.00

18.00

9

Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu novads

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

9.00-12.00

13.00-16.00

10

"Saulgriezes"-10, Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads

trešdienās,                              piektdienās

14.00                      8.00

17.00                 10.00

11

"Sniedzes", Anuži, Lubes pagasts, Talsu novads

otrdienās 

9.00-12.00

13.00-14.00

12

"Noras" 3, Ķūļciema pagasts, Talsu novads

otrdienās

10.00

12.00

13

Pilkalna iela 6, Sabile, Talsu novads

otrdienās,                  ceturtdienās

9.00-12.00               9.00-12.00

13.00-18.00                   13.00-16.00

14

"Grantiņi", Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

9.00-12.00

13.00-16.00

15

"Strazdes muiža", Strazdes pagasts, Talsu novads

otrdienās

13.00

16.00

16

Robežu iela 28, Stende, Talsu novads

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās

10.00

15.00

 


02.04.2015.

Aktuālā informācija Zolitūdes traģēdijā cietušajiem un viņu tuviniekiem

Prezentācijas materiāls

Sociālais atbalsts Zolitūdes traģēdijā cietušajiem un seku novēršanā iesaistītajām personām

Informatīvs dokuments

Aktuālā informācija par to kā var pieprasīt palīdzību Zolitūdes traģēdijā cietušās personas

-----------------------------

 

 

No 2015.gada pabalstu par asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar 1. grupas redzes invaliditāti izmaksā VSAA

Sākot ar 2015. gada 1. janvāri pabalsta izmaksu par asistenta pakalpojumu izmantošanu cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārņēma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). To paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.698 "Noteikumi par pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti".

Pabalsta apmērs arī turpmāk saglabāsies esošais – 17,07 eiro nedēļā par 10 stundām. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī.

Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku iesniegumu. Iesniegums jāiesniedz personīgi, elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti vai jānosūta pa pastu.

Tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem līdz šim pabalstu izmaksāja NVA, no šī gada 1.janvāra pabalstu izmaksās VSAA, pamatojoties uz NVA lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

 

 


Talsos būs pieejama atbalsta grupa onkoloģiskajiem pacientiem

10. martā no 14.00 līdz 16.00 Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Laidzes pagasta Zvirgzdos uz pirmo atbalsta grupas tikšanos sanāca onkoloģiskie pacienti un viņu tuvinieki. Iecerēts, ka turpmāk šādas tikšanās notiks katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā.

Sīkākā informācija par atbalsta grupu pieejama, zvanot daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītājai Dacei Sudmalei pa tālruni 28607645.

 


Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšana no 2015.gada 1.janvāra
Kādas izmaiņas plānotas no 2015.gada 1.janvāra?
Plānots, ka no 2015.gada 1.janvāra būs ieviesta pilnveidota, starptautiskajiem kritērijiem atbilstoša invaliditātes noteikšanas sistēma.

Kā turpmāk noteiks invaliditātes un darbspēju zaudējumu?
Plānots, ka no 2015.gada 1.janvāra, nosakot invaliditātes un darbspēju zaudējumu, ņems vērā ne tikai cilvēka veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus.
Tādējādi no 2015.gada 1.janvāra cilvēkiem no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam paredzēts izvērtēt funkcionēšanas ierobežojumu un tā pakāpi, nosakot invaliditātes grupu, kā arī darbspēju zaudējumu procentos.

Cilvēkiem pēc valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas izvērtēs funkcionēšanas ierobežojumu un tā pakāpi, nosakot invaliditātes grupu.

Kā iedalīsies invaliditāte?
Plānots, ka invaliditāte joprojām iedalīsies trīs grupās:
•    I invaliditātes grupa - ļoti smaga invaliditāte (darbspēju zaudējums ir 80—100% apmērā),
•    II invaliditātes grupa - smaga invaliditāte (darbspēju zaudējums ir 60—79% apmērā),
•    III invaliditātes grupa - mērena invaliditāte (darbspēju zaudējums ir 25—59% apmērā).

Ko darīt cilvēkiem, kuriem invaliditāte noteikta līdz 2015.gadam?
Cilvēkiem, kuriem invaliditāte noteikta līdz 2014.gada 31.decembrim, atkārtota invaliditātes ekspertīze būs jāveic tikai pēc invaliditātes termiņa beigām. Cilvēkiem, kuriem invaliditāte ir noteikta uz mūžu, tā nebūs jāpārskata.

Vai nepieciešama cilvēka klātbūtne, nosakot invaliditāti?

Plānots, ka prognozējamas invaliditātes, invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi pamatā veiks bez cilvēka klātbūtnes.
Paredzēts, ka klātienē cilvēkam būs jāierodas tikai gadījumos, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas rīcībā nebūs pietiekošas informācijas, vai tā būs pretrunīga.

 

26.02.2015.

Atbalsts norēķiniem par elektrību. A/S "Latvenergo"  informatīvs izdevums -  atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
 
Skatīt PDF dokumentu

 


16.02.2015.

Invaliditātes noteikšanai jāsaņem ārsta nosūtījums

Cilvēkam, kurš vēlas veikt invaliditātes ekspertīzi, vispirms ir jāvēršas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, informē Labklājības ministrija (LM).

Ģimenes vai ārstējošais ārsts izvērtēs cilvēka veselības stāvokli un izsniegs nosūtījumu ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK).

Savukārt vēršoties VDEĀVK, papildus iesniegumam, jāpievieno šādi dokumenti:

 • Nosūtījums uz VDEĀVK (veidlapa Nr.088/u „Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju”);
 • funkcionālo spēju pašnovērtējums, ja ekspertīze ir jāveic cilvēkam no 18 gadu vecuma;
 • pašvaldības sociālā dienesta darbinieka vai ergoterapeita aizpildīta cilvēka ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketa, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai;
 • darbnespējas lapa B, ja tāda ir izsniegta;
 • citi dokumenti, kurus cilvēks vai ārsts uzskata par nepieciešamiem ekspertīzes veikšanai.

Nepieciešamos dokumentus cilvēks var iesniegt personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniskā dokumenta formā.

Atgādinām, ka no 2015.gada 1.janvāra ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr.805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”. Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši minētajiem noteikumiem invaliditātes ekspertīze tiek veikta bez personas klātbūtnes. Tikai tādos gadījumos, kad VDEĀVK rīcībā nav pietiekamas informācijas vai tā ir pretrunīga, invaliditātes ekspertīze tiek veikta personas klātbūtnē.

Plašāka informācija par invaliditātes ekspertīzes dokumentu iesniegšanas kārtību pieejama interneta vietnē www.vdeavk.gov.lv

 

11.02.2015.
 
Domājot par sociālā darba nozares attīstītību Talsu novadā divas Sociālā dienesta sociālās darbinieces  darbam ar ģimenēm un bērniem piedalījās projekta “Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!” ietvaros organizētajā apmācībā ar iespēju specializēties psihosociālā sistēmiskā sociālā darba pieejā, kuras notiek laika posmā no 01.02.2014. līdz 01.04.2015. Projektā piedalās 7 reģionālie partneri - novadu sociālie dienesti no Zemgales (Tukuma novads, Dobeles novads), Kurzeme (Kuldīgas novads, Saldus novads, Ventspils novads, Talsu novads, Rojas novads).

Apmācību ietvaros tika apgūtas prasmes no sistēmiskās pieejas skatupunkta veidot sadarbību ar klientiem sociālā darba laukā. Sistēmiskā pieeja aplūko pasauli “sistēmu valodā”, kur katra sistēma ir viens vesels. Saistībā ar to arī ģimene vai kopiena var tikt aplūkota kā “sistēma”, kur katrs cilvēks – indivīds tiks aplūkots kā tās daļa. Sistēma spēj mainīties un pielāgoties, un ja mainās viena sistēmas daļa, tā ietekmē citas sistēmas daļas. Sistēmiskās pieejas mērķis ir palīdzēt klientiem realizēt dzīves uzdevumus, likvidēt ciešanas un sasniegt mērķus un vērtību pozīcijas, kas klientam ir svarīgas. Lielākais uzsvars ir likts uz to, kā apkārtējā vide ietekmē klientu un viņa sistēmu mijiedarbību. Drošības sajūta cilvēkos rodas tad, ja problēmu situācijās ir pie kā vērsties pēc atbalsta un palīdzības, iegūt nepieciešamo informāciju. Īpaša uzmanība sistēmiskajā  pieejā tiek vērsta uz klienta iekšējiem un ārējiem resursu, kas palīdzētu stiprināt viņa spēkus un pielāgošanās spējas.

Pamatpieņēmumi pozitīvismā un sistēmiskajā pieejā:

 • Kad mēs runājam par mūsu iespējām un prasmēm, mēs tās radām,
 • Fokusēties uz iespējām, nevis šķēršļiem,
 • Fokusēties uz to, kas mums izdodas, nevis uz to, kas mums nepadodas,
 • Katrā personā, grupā, organizācijā vienmēr ir kaut kas, kas ir veiksmīgs un darbojas labi,
 • Atrodi to, kas izdodas un dari to atkal.

Sistēmiskā  pieeja ir instruments indivīda dzīves sakārtošanai un mērķtiecīgai veidošanai. Tā ļauj pārdomāt un precīzi formulēt, ko cilvēks patiesi vēlas sasniegt un kādēļ to vēlas. Mērķu un motīvu skaidra noteikšana liek apziņai un zemapziņai meklēt šo mērķu sasniegšanas ceļus, tā veidojot klienta motivāciju mainīt savu situāciju.

Sociālais darbs ir radoša profesija, un nereti, tieši radošums palīdz veiksmīgāk risināt darba procesu. Šī pieeja ir visaptveroša un elastīgi ļauj izmantot darba procesā dažādas metodikas. Pieeja var tikt pielietota strādājot ar klientu individuāli vai grupā. Grupu darbs tiek uzskatīts par sabiedrības miniatūru modeli, jo tajā izpaužas tieši tās pašas problēmas, reakcijas un emocijas kā reālajā dzīvē. Sociālajā darbā katrs klients ir unikāls, un tieši sistēmiskā pieeja ļauj labāk akceptēt un saglabāt profesionālo skatījumu uz katra klienta unikalitāti. Sociālās darbinieces ikdienas darbā turpina pielietot projektā iegūtās zināšanas un praksē piedzīvoto. 

Atziņas veicot sociālo darbu šīs pieejas ietvaros:

1.      Psihosociālais sistēmiskais sociālais darbs ir ilglaicīgs process un sniedz pozitīvu rezultātu ilgtermiņā.

2.      Konsultēšanas mērķis ir palīdzēt saredzēt klientam realitāti, jo tā piedāvā vairākas iespējas, ko darīt vai kā risināt problēmsituāciju.

3.      Psihosociālā sistēmiskā konsultēšanā klienta dzīves realitāte netiek noliegta, bet situācija tiek analizēta un novērtēta, aktivizēti klienta resursi kā spēks grūtību pārvarēšanai.

 

Inese Krastiņa

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Ģibuļu pagastā

Aina Āboliņa

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sabilē

 

 
01.09.2014.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra informē

No š.g. 22. jūlija ir stājies spēkā Ministru kabineta lēmums, ka līdzšinējais finansējums, kas bija paredzēts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai tikai personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, tiek izlietots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai visām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupām rindu mazināšanai, t.i.: 

·                personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā un personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā;

·                Politiski represētām personām (tai skaitā Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);

·                Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam.

Valsts finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) turpmāk tiks izlietots visām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupām, un personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, tiks uzņemtas kopējā rindā pakalpojumu saņemšanai.

Par pašnodarbinātu personu, kura ir tiesīga pieprasīt un saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem, tiek uzskatīta persona, kura ir faktiski veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem personai sociālās apdrošināšanas iemaksas nav jāveic obligāti un persona nav veikusi brīvprātīgās apdrošināšanas iemaksas, tad tai nav tiesību saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus un attiecīgi arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Lai pārliecinātos, ka sociālās rehabilitācijas pieprasītājs – pašnodarbināta persona atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, SIVA sagatavo un nosūta attiecīgu pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) ar lūgumu sniegt informāciju, vai konkrētā persona ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kā arī datus, vai minētā persona ir veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas, tai skaitā kalendārā gada iepriekšējā ceturksnī. Ja VSAA sniedz informāciju, ka persona nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu, kā arī datus, ka minētā persona nav veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas, tai skaitā kalendārā gada iepriekšējā ceturksnī, SIVA atsaka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu personai.

Informāciju var saņemt pie Kopienas sociālās darbinieces Baibas Smilgaines pa tālr.63237678 vai mob.tālr.25410997

 

 
01.09.2014.

Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem iespējams apgūt kādu no 15 profesionālās izglītības programmām SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, piemēram, datorsistēmas, komerczinības, apdrukas tehnoloģijas un citas.

 

Mācoties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai studējot koledžā personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, valsts apmaksā ne tikai izglītības programmu apguvi, bet arī nodrošina speciālistu (piemēram, ārsta, psihologa, ergoterapeita u.c.) konsultācijas un nodarbības, dažādas veselību veicinošas procedūras, autovadīšanas apmācību, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – surdotulkošanu sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, kā arī dzīvošanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu.

Mācību ilgums Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir atkarīgs no izglītības programmas: no 480 stundām informācijas ievadīšanas operatoriem līdz četriem gadiem datorsistēmu tehniķiem, kuri programmas noslēgumā iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Savukārt, koledžā studijas klātienes un neklātienes programmās ir no diviem līdz trīs gadiem, tajā skaitā prakse, kuru palīdz organizēt SIVA speciālisti.

2014./2015.gadā uzņemšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā notiek programmās, lai iegūtu šādas kvalifikācijas – datorsistēmu tehniķis, pavārs, pavāra palīgs, rūpniecības komercdarbinieks, tirdzniecības zāles darbinieks, elektrotehnikas montētājs, montāžas darbu atslēdznieks, informācijas ievadīšanas operators, uzskaitvedis, palīgšuvējs, apdrukās tehnoloģiju speciālists, veļas mazgātājs un gludinātājs (bez izglītības ierobežojuma).

2014./2015.gadā uzņemšana SIVA Koledžā notiek sešās programmās – grāmatvedība un nodokļi, mārketings un tirdzniecība, cilvēku resursu vadība, viesnīcu servisa vadība informācijas tehnoloģijas un tulkošana – surdotulka kvalifikācijas iegūšanai.

Pirms mācību uzsākšanas cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana. Tās laikā tiek veiktas konsultācijas ar speciālistiem un dažādi testi, lai palīdzētu izvēlēties piemērotāko izglītības programmu atbilstoši katra individuālajām vēlmēm, veselības stāvoklim un iepriekšējām zināšanām. Profesionālās piemērotības noteikšanas process ilgst līdz 10 dienām, kuru laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta arī ēdināšana, dzīvošana dienesta viesnīcā (ja nepieciešams) Jūrmalā un surdotulkošana personām ar dzirdes traucējumiem sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību.

Vairāk informācijas www.siva.gov.lv vai pa tālr. 67811750 (Profesionālās piemērotības noteikšana), 67811757 (SIVA Koledža) un 67811705 (Jūrmalas profesionālā vidusskola) vai Talsu novada sociālajā dienestā 63237378, 25410997.

 

 
29.05.2014.

Astmas slimniekiem pieejama jauna bezmaksas ārstniecības programma; pacienti aicināti pieteikties

Gaisa piesārņojums, pelējums, mājas putekļu ērcītes, tabakas dūmi un dažādi alergēni ir tikai redzamā aisberga daļa, ja tiek runāts par bronhiālās astmas cēloņiem. Astma tiek uzskatīta par nākotnes civilizācijas lielāko epidēmisko draudu, jo pieaugošā gaisa piesārņojuma rezultātā saslimšanas risks jebkuram cilvēkam, kas dzīvo pilsētā, ir ļoti augsts. Bronhiālā astma ir hroniska elpošanas sistēmas saslimšana, kas raksturojas ar ilgstošu iekaisumu un bronhu gļotādas tūsku un spazmām, kas izraisa lēkmjveida elpas trūkumu un spēcīgu klepu, kas var pāriet un simptomi var šķietami izzust, tomēr slimība ir progresējoša un bojājumi ir neatgriezeniski. Šī slimība ir ļoti izplatīta un ar to slimo gan bērni, gan pieaugušie. 

Astmas ārstēšanas iespējas ir dažādas, tomēr pilnībā astmu izārstēt ir gandrīz neiespējami un ļoti grūti. Ārstēšanās nav viegla, jo slimniekiem ir jādzīvo vidē, kurā nav attiecīgais alergēns, tas nozīmē, ka šīs slimības ārstēšana veido slimnieka dzīvesveidu – nepieciešami medikamenti, aizliegts smēķēt, arī pasīvā smēķēšana rada draudus veselībai, kā arī jānodarbojas ar sportu un jānodrošina veselīgs uzturs, kā arī jāatceras izvairīties no nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem, tādiem kā aspirīns. Astmas slimniekiem pieejami arī daudz un dažādi medikamenti, tomēr nereti ārstēšanas un medikamentu izmaksas ir augstas un slimniekiem nav iespējas sev nodrošināt kvalitatīvu ārstēšanas kursu. 

“Astma ir ļoti smaga slimība, kas, turpinoties masīvai dabas un gaisa piesārņošanai, varētu būt nākotnes smagākā saslimšana, jo to ir iespējams mantot no vecākiem. Mūsu klīnikai ir svarīgi visi pacienti, tomēr šoreiz vēlamies palīdzēt tieši astmas slimniekiem. Cilvēkiem pašiem ir jārūpējas un jāizmanto iespējas, ko var sniegt modernā medicīna un jaunākie zinātniskie atklājumi, tomēr nereti tas ir pārāk dārgi un cilvēki šādu aprūpi un medikamentus nevar atļauties. “Adoria” vēlas rūpēties par astmas slimniekiem un parādīt tiem, ka ir iespējams uzlabot to veselības stāvokli. Esam atraduši līdzekļus, lai palīdzētu ierobežotam skaitam slimniekiem šo ārstēšanu nodrošināt bez maksas, lai kaut mazliet palīdzētu uzlabot slimnieku komplicēto ikdienas dzīvi”, stāsta veselības centra “Adoria” vadītāja dr. Ārija Bušmane 

Veselības centrs “Adoria” vēlas sniegt atbalstu astmas slimniekiem un nodrošināt bezmaksas ārstēšanu cilvēkiem, kas cieš no vidēji smagas astmas un lieto pūšamos inhalācijas līdzekļus, lai mazinātu slimības simptomus un ietekmi. Ierobežotam skaitam pacientu ārstēšanās un medikamenti tiks nodrošināti bez maksas. Visi interesenti aicināti pieteikties pie dr. Ā.Bušmanes pa tālruni 29275401, darbdienās no pl.12 – 15.

 
 

 
09.04.2014.

Par dzīvokļa pabalsta aprēķinu no 2014.gada 1.aprīļa

 
01.01.2014. stājas spēkā grozījumi Talsu novada domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr.48 „Par sociālo palīdzību Talsu novadā” pielikumā „Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprēķinam”. Grozījumi paredzēti, lai tiktu paaugstināti iepriekš noteiktie normatīvi un Talsu novada iedzīvotāji, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, saņemtu lielāku atbalstu maksājumiem, kuri jāveic par dzīvokļa vai mājas apsaimniekošanu, īri, apmaksu dažādiem komunālo pakalpojumu izdevumiem. Pašvaldība plānoja atbalstīt savus mazaizsargātos iedzīvotājus elektroenerģijas tirgus atvēršanas gadījumā, bija paredzēts, ka no 01.04.2014. pašvaldība saņems valsts līdzekļus 15% apmērā no izmaksātās dzīvokļa pabalsta summas. Tā kā elektroenerģijas tirgus atvēršana pārcelta uz 2015.gada sākumu, dzīvokļu pabalsta paaugstinājumu un izdevumu kompensāciju iedzīvotājiem Talsu novada pašvaldība finansēs no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

No 01.04.2014. par dzīvojamo telpu īri vai apsaimniekošanas izdevumiem tiks veikts aprēķins saskaņā ar noslēgtā īres vai apsaimniekošanas līguma nosacījumiem, un ņemot vērā noteiktās normatīvās platības, bet ne vairāk kā 0,40 euro par 1 m2 izmaksas mēnesī (iepriekš 0,21 euro). Paaugstināts pabalsta aprēķins par centralizētās apkures izmantošanu, kā arī apkurei ar cieto kurināmo - atbilstoši komunālo maksājumu kvītī (rēķinā) uzrādītajai maksai par 1 m2 vai pamatojoties uz izdevumu apliecinošiem dokumentiem, bet ne vairāk kā 1,50 euro par m2 izmaksas mēnesī, ņemot vērā noteiktās normatīvās platības (iepriekš 1,28 euro).

Par asenizāciju (šķidro atkritumu savākšana un nolejaku izvešana - atbilstoši maksājumu kvītī (rēķinā) uzrādītajai (noteiktajai) maksai par pakalpojumu, bet nepārsniedzot 7,11 euro ģimenei mēnesī. Līdz šim pabalsta sadaļa tika aprēķināta, ņemot vērā ģimenes locekļu skaitu.

Par karstā ūdens uzsildīšanu turpmāk tiks veikti aprēķini dzīvojamā telpā bez ūdens skaitītāja (mērītāja) noteikta atbilstoši komunālo maksājumu kvītī (rēķinā) uzrādītajai maksai par ūdens patēriņu, ne vairāk kā 13 euro vienai personai mēnesī un ne vairāk kā 6 euro katrai nākamai personai mēnesī, bet nepārsniedzot 41 euro ģimenei mēnesī (iepriekš 7,11euro, 3,56 euro un 21,34 euro).

Turpmāk par elektroenerģiju aprēķins tiks veikts atbilstoši pakalpojumu sniedzēja rēķinā vai pakalpojumu saņēmēja maksājumu kvītī uzrādītajai maksai par 1 kWh, bet ne vairāk kā 0,16 euro par 1 kWh izmaksām mēnesī, nosakot patēriņu, ne vairāk kā 50 kWh izmaksas mēnesī vienai personai un ne vairāk kā 30 kWh izmaksas katrai nākamajai personai mēnesī, bet nepārsniedzot 200 kWh izmaksas ģimenei mēnesī (iepriekš 30 kWh, 20 kWh un 130 kWh). Dzīvojamā telpā, kur apkurei izmanto elektroenerģiju, papildus noteiktajam aprēķinam par elektroenerģiju, tiek aprēķināts 1 euro par m2, ņemot vērā normatīvās platības (iepriekš 0,57 euro).

Par sauso sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši komunālo maksājumu apliecinošajā dokumentā (kvītī, rēķinā u.tml.) vai līgumā uzrādītajai maksai par 1 dzīvokli (mājokli) mēnesī, bet nepārsniedzot 3 euro dzīvokli (mājokli) mēnesī.

Daži piemēri kā mainās dzīvokļa pabalsta apmērs pēc jaunā aprēķina:

 1. Trūcīga ģimene, kuras sastāvā ir 3 ģimenes locekļi un ienākumi atbilst pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai saņemšanai - 2013.gadā saņēma dzīvokļa pabalstu 274,90 euro apmērā, 2014.gadā tas sasniegs 424,56 euro.

2.      Trūcīga ģimene ar 5 ģimenes locekļiem 2013.gadā saņēma dzīvokļa pabalstu 404,10 euro apmērā, 2014.gadā tas sasniegs 522,63 euro.

 1. Maznodrošināta pesona – ģimenē 1 pensionārs - 2013.gadā saņēma dzīvokļa pabalstu 112,26 euro apmērā, 2014.gadā tas sasniegs 143,82 euro.

Talsu novada sociālais dienests atgādina, ka informāciju un konsultācijas par iespējām saņemt nepieciešamo sociālo palīdzību vai sociālos un atbalsta pakalpojumus ikviens var saņemt pie sociālā dienesta speciālistiem katrā pilsētas vai pagasta pārvaldē. Sociālā dienesta kontakti pašvaldības mājas lapā: http://talsi.lv/kontaktinformacija.

Dace Upleja

Talsu novada sociālā dienesta vadītāja

63232126; 26431158

dace.upleja@talsi.lv

 
 24.03.2014.

Talsu novada pašvaldība sniedz divus jaunus pabalstus daudzbērnu ģimenēm

Talsu novadā pavisam ir 181 ģimene, kura audzina trīs un vairāk bērnus līdz astoņpadsmit gadu vecumam. Lai uzlabotu daudzbērnu ģimeņu situāciju, pašvaldība sniedz nozīmīgu atbalstu, 2014.gadā ieviešot divus jaunus pabalsta veidus:

1.      pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai, kas paredzēts gan bērnudārza, gan pamatskolas un arī vidusskolas audzēkņiem;

2.      pabalstu kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai, kas nodrošina iespēju ģimenēm kopīgi pavadīt brīvo laiku. Izdevumus atmaksā par koncertu, teātra, cirka izrāžu, akvaparku, ekskursiju, dažādu sporta spēļu u.tml. pasākumu apmeklējumiem.

Līdz š.g. 1.martam bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksu saņēmušas 166 daudzbērnu ģimenes, un 6 daudzbērnu ģimenes izmantojušas iespēju saņemt atmaksu par kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanu. Talsu novada sociālais dienests aicina izmantot iespēju saņemt pašvaldības atbalstu.

Informāciju arī par citiem pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem varat saņemt pa tālruni 63232126 vai e-pastu: socialais.dienests@talsi.lv.

1.      Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē izglītības iestādi

Kāds ir pabalsta mērķis?

Apmaksāt bērnu ēdināšanas izdevumus izglītības iestādēs (pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas).

Kas ir tiesīgs saņemt pabalstu?

Pabalstu ir tiesīga saņemt ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus līdz 18 gadu vecumam, tai skaitā audžuģimenes aprūpē un/vai aizbildnībā esošos bērnus.

Cik bieži var saņemt pabalstu?

Pabalsts piešķir katru mēnesi mācību gada laikā, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtu personalizētu maksājuma uzdevumu.

Kā tiek aprēķināts pabalsts?

Pabalsta apmērs tiek aprēķināts atbilstoši iesniegtā maksājumu apliecinošā dokumentā norādītajai summai, bet vienam bērnam tas nevar pārsniegt 1,42 euro dienā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pabalstu? 

Talsu novada sociālajā dienestā jāiesniedz:

Ø iesniegums

Ø pirmoreiz pieprasot pabalstu izziņa no izglītības iestādes, ka bērns uzsāk vai turpina mācības

Ø ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izglītības iestādē izsniegtu maksājumu apliecinošu dokumentu.

Kur interesēties? 

Talsu novada sociālajā dienestā pilsētas vai pagasta pārvaldēs atbilstoši savai dzīvesvietai. Tālr. informācijai 29357075; e -pasts: socialais.dienests@talsi.lv.

Kāds ir lēmuma pieņemšanas termiņš?

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Kādā laika periodā veic pabalsta izmaksu?

Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pabalsts tiek izmaksāts kasē vai pārskaitīts.

 

 2.        Pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem līdz 18 gadiem

Kāds ir pabalsta mērķis?

Apmaksāt kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanas izdevumus.

Kas ir tiesīgs saņemt pabalstu?

Pabalstu ir tiesīga saņemt ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus līdz 18 gadu vecumam, tai skaitā audžuģimenes aprūpē un/vai aizbildnībā esošos bērnus, kurā vecākus vieno laulība vai saista pastāvīga ārpus laulības savienība, vai arī bērnus aprūpē viens no vecākiem, kuri deklarēti vienā dzīvesvietā.

Kur interesēties? 

Talsu novada sociālajā dienestā pilsētas vai pagasta pārvaldēs atbilstoši savai dzīvesvietai. Tālr. informācijai 29357075; e -pasts: socialais.dienests@talsi.lv.

Kas jādara, lai varētu saņemt pabalstu? 

Daudzbērnu ģimenes pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz:

Ø  iesniegumu

Ø  kultūras, atpūtas vai sporta pasākumu biļetes.

Kāds ir pabalsta apmērs?

Pabalsta apmērs vienam ģimenes loceklim ir līdz 15 euro kalendārajā gadā.

Kāds ir lēmuma pieņemšanas termiņš?

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Kādā laika periodā veic pabalsta izmaksu?

Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pabalsts tiek izmaksāts kasē vai pārskaitīts.

 

  


Talsu novada sociālais dienests informē par izmaiņām 2014.gadā

03-01-2014

2014.gadā stājas spēkā vairāki grozījumi Talsu novada domes saistošajos noteikumos, kas skar sociālos jautājumus un vērsti uz to, lai uzlabotu materiālo situāciju ģimenēs ar zemiem ienākumiem, sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, kā arī atbalstītu cienījamu vecumu sasniegušus novada iedzīvotājus.

2013.gada 28.novembrī Talsu novada dome pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā”, „Par sociālo palīdzību Talsu novadā” un „Par materiālo palīdzību Talsu novadā”.. Grozījumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Talsu novada domes 29.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.23 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā” veiktie grozījumi nosaka ienākumu līmeni, pie kuriem atsevišķas personas vai ģimenes var tikt atzītas par maznodrošinātām – ir paaugstināts ienākumu līmenis statusa pretendentiem.

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst sekojošiem kritērijiem:

 1. vientuļš pensionārs vai invalīds, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 275 euro (193,27 latus);
 2. kopā dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuriem nav likumīgu apgādnieku, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 260 euro (182,73 latus);
 3. atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, kura likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 245 euro (172,19 latus);
 4. kopā dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuru likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi, un kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 230 euro (161,64 latus);
 5. nestrādājoši invalīdi un/vai pensionāri, kuri dzīvo kopā ar apgādnieku - nestrādājošu invalīdu vai pensionāru, kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 215 euro (151,10 latus);
 6. ģimene (persona), kura nav atzīta par trūcīgu, bet tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 180 euro (126,50 latus).

Ienākumu līmenis, kuru nepārsniedzot tiek noteikts trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statuss 2014.gadā paliek iepriekšējais – 128,06 euro (90 lati). Arī garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) vienam cilvēkam paliek nemainīgs - 49,80 euro (35 lati)mēnesī.

Talsu novada domes 10.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.48 „Par sociālo palīdzību Talsu novadā” veiktie grozījumi paredz, ka ir paaugstināts vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs un tas nevar pārsniegt 285 euro (200,30 lati) vienai ģimenei vai personai.

No 2014.gada 1.janvāra pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai ir 215 euro (151,10 lati), bet sākot no 2014.gada tiks izmaksāts arī pašvaldības ikgadējs pabalsts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 300 euro (210,84 lati) apmērā. Pabalstu audžuģimenei izmaksās sadalot divās daļās divas reizes gadā - janvārī un jūlijā, saskaņā ar Bāriņtiesu noslēgtā līguma nosacījumiem.

Svarīgs grozījums saistošajos noteikumos attiecas uz bērnu ēdināšanu – turpmāk pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai tiek piešķirts gan trūcīgām, gan maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni apmeklē vispārizglītojošu izglītības iestādi un pirmsskolas izglītības iestādi. Pabalsta apmērs paliek iepriekšējā līmenī – nepārsniedzot 1,42 euro (1 lats) dienā bērnam.

Izmaiņas skar arī veselības aprūpes pabalstu, tie tiek paaugstināti – no 2014.gada ģimenei vai personai, kurai spēkā ir trūcīgas ģimenes (personas) statuss, pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 80 euro (56,22 lati) vienai personai gadā, bet ģimenei vai personai, kurai spēkā ir maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss - ne vairāk kā 40 euro (28,11 lati) vienai personai gadā.

Talsu novada domes 14.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā” veiktie grozījumi nosaka, ka sākot ar 2014.gadu pabalsts ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām tiks izmaksāts 80 un vairāk gadu sasniegušām personām (80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas). Pabalsta apmēri ir sekojoši: 80 gadu jubilejā 30 euro (21,08 lati),  85 gadu jubilejā 50 euro (35,14 lati), 90 gadu jubilejā 80 euro (56,22 lati), 95 gadu jubilejā 110 euro (77,31 lati), 100 gadu jubilejā 150 euro (105,42 lati) un katrā nākamajā jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas 150 euro (105,42 lati).

Jaunums ir vienreizējs pabalsts ģimenēm 50, 55, 60, 65 un 70 un vairāk gadu laulības jubilejā un pabalsta apmērs ir 100 euro (70,28 lati). Pabalsts tiks izmaksāts mēnesī, kurā ir pāra laulības jubileja. Vismaz vienam no laulātajiem deklarētai dzīvesvietai jābūt Talsu novadā.

Ļoti svarīga saistošo noteikumu grozījumu sadaļa attiecas uz atbalstu mūsu novada daudzbērnu ģimenēm. No 2014.gada pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai tiks nodrošināts daudzbērnu ģimenēm (arī audžuģimenē ievietotos un/vai aizbildnībā esošos bērnus) kurām izglītības iestādes apmeklē trīs un vairāk nepilngadīgi bērni līdz 18 gadu vecumam, tas paredzēts daudzbērnu ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai un pabalsta saņemšanai nav nepieciešams izvērtēt atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusam.

Daudzbērnu ģimenēm pieejams vēl viens jauns pabalsts - pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai. Pabalsta apmērs ir līdz 15 euro (10,54 lati) kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes loceklim, atbilstoši iesniegto kultūras, atpūtas un sporta pasākumu biļetēs norādītai vērtībai.

Talsu novada domes 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā” veiktie grozījumi nosaka, ka maksa par aprūpes mājās pakalpojumu ir atbilstoša līgumā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju noteiktajam. No 2014.gada 2.janvāra aprūpi mājās turpinās sniegt Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts. Aprūpes pakalpojums ir maksas pakalpojums, 1 (viena) pakalpojuma stundas samaksa - 3,15 eiro (2,21 lati).

Aprūpes pakalpojumus par pašvaldības līdzekļiem var saņemt:

1.      personas, kurām nav apgādnieku un kuru pensijas apmērs nepārsniedz 320,15 eiro (225,00 latus);

2.      personas, kurām pensija pārsniedz 320,15 eiro (225,00 latus), bet apmaksājot aprūpe mājās pakalpojumu no pensijas paliek pāri ne vairāk kā 160,07 eiro (112,50 lati);

3.      personas, kuru apgādnieki atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;

4.      personas, kuru vienīgais apgādnieks atrodas slimnīcā vai pansionātā.

Aprūpi mājās par pašvaldības līdzekļiem nenodrošina tām personām, kuras saņem valsts pabalstu invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana (līdz šim 142,29 euro (100 latu) apmērā).

2014.gadā mainās materiālā atbalsta aprūpei apmēru, ko nosaka atbilstoši aprūpējamai personai nepieciešamajam aprūpes līmenim un tas nevar pārsniegt 750 euro (527,10 lati) vienai personai gadā. Savukārt materiālā atbalsta apmērs aprūpei, kas tiek nodrošināts atbilstoši aprūpes pakalpojuma 1.aprūpes līmenim – 15 euro (10,54 lati) mēnesī; materiālā atbalsta apmērs aprūpei, kas tiek nodrošināts atbilstoši aprūpes pakalpojuma 2.aprūpes līmenim – 30 euro (21,08 lati) mēnesī;materiālā atbalsta aprūpei, kas tiek nodrošināts atbilstoši aprūpes pakalpojuma 3.aprūpes līmenim – 45 euro (31,63 lati) mēnesī; materiālā atbalsta aprūpei, kas tiek nodrošināts atbilstoši aprūpes pakalpojuma 4.aprūpes līmenim – 60 euro (42,17 lati) mēnesī.

2014.gada pirmajos mēnešos vēl būs iespējams saņemt EK programmas vistrūcīgākajām personām pārtikas pakas, jo radies neliels uzkrājums saistībā ar to, ka Talsu novadā 2013.gadā ir samazinājies trūcīgo un maznodrošināto personu skaits. Vienlaikus informējam, ka 2013.gads pārtikas paku programmai līdzšinējā izpildījumā ir pēdējais, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai par turpmāko atbalsta programmu ieviešanu 2014.gadā.

Talsu novada sociālais dienests informē, ka 2013.gada 31.decembrī noslēgusies AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņa un dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL” vairs netiek izsniegtas.

Individuālu skaidrojumu par saistošo noteikumu piemērošanu, sociālās palīdzības vai pakalpojumu saņemšanu iespējams saņemt Talsu novada Sociālajā dienestā pie speciālistiem Talsos vai katrā Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai. 

 

Sociālā dienesta vadītāja

Dace Upleja

63232126 dace.upleja@talsi.lv Otrdienās un ceturtdienās poliklīnikā pieņems ergoterapeits

03-09-2013

SIA „Talsu veselības centrs” informē

No 2013. gada 3. septembra otrdienās, ceturtdienās  pacientus pieņems  ergoterapeite Māra Džeriņa. Ergoterapija ir zaudēto funkciju uzlabošana, atjaunošana vai saglabāšana  izmantojot dažādas konservatīvas ārstēšanas metodes, kā rezultātā persona atjauno zaudētās spējas.

Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, bērnu cerebrālo trieku, attīstības traucējumiem  u.c.

Viena no ergoterapijas jomām ir rokas terapija.  Rokas terapiju izmanto, lai mazinātu iedzimtus locītavu defektus, novērstu slimību izraisītus rokas funkciju traucējumus- pēc rokas lūzuma, rokas traumu, cīpslu, saišu, nervu, asinsvadu un locītavu bojājumu un apdegumu sekas, kā arī dažādu rokas nervu sistēmas traucējumus – tādus,  kā roku tirpšana, kā arī rokas funkciju traucējumus  pēc insulta ( paralīze).

Ergoterapeits strādā ar klientiem/pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem.

Ar ārsta speciālista nosūtījumu nodarbības pie ergoterapeita ir bez maksas.

Informācija un pieteikšanās pa tālr.: 63223366, 29467096

Iespējamas arī mājas vizītes.


Notikumu kalendārs

Decembris, 2016
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas