Talsu novadu apciemo piecu starptautiskās sadarbības valstu delegācijas

09-07-2019

Talsu pilsētas svētku laikā Talsu novada pašvaldība pie sevis aicināja starptautiskās sadarbības partnerus, lai kopā atzīmētu svētkus un pārrunātu arī tālākos plānus un iespējamās iniciatīvas starpvalstu sadarbībā.

Talsu novadu apmeklēja delegācijas no piecām sadarbības valstīm: no Sāremā novada (Igaunija), Prieņu rajona (Lietuva), Alānijas pilsētas (Turcija), Lejres pašvaldības (Dānija), Telavi pašvaldības (Gruzija). Svētkos Talsu novadu pagodināja arī Latvijas goda konsuls Alānijā Nurkans Šašmazs.

Šajā gadā sadarbības partneri tikās arī ar Talsu novada pašvaldības darbiniekiem, lai diskutētu par Talsu novadam svarīgiem jautājumiem. Darba grupās tika apspriesta iespējamās metodes vecpilsētu iedzīvināšanā un atjaunošanā, iedzīvotāju iesaistē pašvaldības darbā un atgriezeniskās saites nodrošināšanā un arī vietēju uzņēmēju iesaiste un tiem iespējamais pašvaldības atbalsts.

Tā kā diskusija apvienoja dažādu valstu pārstāvjus, bija iespēja gūt plašu ieskatu šī jautājumu loka risināšanā. Piemēram, Prieņu pašvaldība iedzīvotājus plāno iesaistīt stratēģisko dokumentu izstrādē, kā arī budžeta sastādīšanas procesā. Arī Prieņos regulāri tiek organizētas iedzīvotāju sapulces ar vadību, lai informētu par aktualitātēm, tomēr iedzīvotāju atsaucība nav liela. Uzņēmēju atbalstam Prieņu rajons piedāvā saņemt līdzfinansējumu dažādām vajadzībām, pat kredītu atmaksai. Lai saprastu galvenās vajadzības, pašvaldība regulāri tiekas ar vietējiem uzņēmējiem, Prieņu rajona iedzīvotājiem, uzrādot attiecīgu karti, drīzumā būs iespēja no atsevišķiem vietējiem uzņēmumiem nodrošināt īpaši izdevīgus piedāvājumus. Tikmēr sadarbības partneri no Telavi uzsvēra, ka pašvaldības atbalsts uzņēmējiem praktiski nav iespējams, jo to nosaka valsts pamatnostādnes, tāpēc pašvaldībām ir salīdzinoši neliela iespēja ko mainīt šajos jautājumos.

Tūrisma jomā plaša un bagāta pieredze ir Alānijas pilsētai, piemēram, par kvalitātes un augstvērtīga piedāvājuma zīmi ēdināšanas jomā ir izveidots oranžais karogs. Tā iegūšanai ir jāizpilda noteikti kritēriji un jānodrošina pilnvērtīga kvalitāte, tos izvērtē noteikta komisija, kas pēcāk karogu uzņēmumam piešķir uz gadu. Tāpat šai pilsētai ir izveidots kafejnīcu tīkls, kas apvieno tradicionālās virtuves piedāvājumu. Īpašs atbalsta veids tiek piedāvāts sievietēm – pašvaldība nodrošina rokdarbu darināšanas kursus un labprāt iegādājas rokdarbus, ko pēcāk dāvināt kā pašvaldības oficiālās dāvanas. Telavi pārstāvji atklāja, ka kultūras mantojumu atjaunošana ir noteikta valsts līmenī un tiek īstenota par valsts finansējumu.

6. jūlija pēcpusdienā delegāciju pārstāvji un Talsu pilsētas uzņēmēji bija aicināti uz oficiālo pieņemšanu pie Talsu novada domes priekšsēdētāja Daiņa Karola. “Draudzība un tās uzturēšana prasa daudz. Tā prasa drosmi: nezaudēt ciešas saites arī tad, kad uzreiz saimniecisks labums nav samanāms; tā prasa jēgpilnumu – ikvienu tikšanos, ikvienu sarunu aizvadīt domājot par ideju un mērķu ilgtspēju. Tomēr vairāk par visu draudzība prasa cilvēcīgumu – būt saprotošiem, līdzi jūtošiem un atbalstošiem, būt vienkāršiem, patiesiem un viens otram tuviem.

No mūsu starptautiskās sadarbības partneriem esam daudz mācījušies un arī turpinām to darīt. Šo pieredzi un zināšanas nevar izmērīt naudā, tā ir garīgā apvāršņa paplašināšana un mūsu novada vārda skaļāka skandēšana,” teica D. Karols.

D. Karols novērtēja iesākto sadarbību, uzsverot, ka pagājušajā gadā Talsu novada uzņēmēju delegācija uzsākusi pārrunas par iespējamo eksporta tirgus paplašināšanu Telavi pilsētā Gruzijā, savukārt šajā pavasarī pieci novada jaunieši devās uz Lejres pašvaldību Dānijā, lai nospraustu tālākos sadarbības mērķus un realizācijas veidus. Šajā brīdī uzsāktas sarunas arī ar Prieņu rajonu par iespēju kopīgi realizēt tūrisma infrastruktūras projektu.

Tā kā Igaunija ir piedzīvojusi administratīvi teritoriālo reformu, tad šobrīd Sāremā un Talsu novada pašvaldība strādā pie līguma pārskatīšanas un precizēšanas.

Gan Talsu novads, gan starptautiskās sadarbības valstis ir gatavas turpināt iesākto darbu, saprotot, ka iespēju mācīties vienam no otra un palīdzēt dažādu mērķu sasniegšanā, nedrīkst pazaudēt.

 

Inita Fedko

Foto: Marta Rake-Lasmane

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
26-08-2019