Ceturtdiena, 21. jūnijs
Šodien sveicam: Emīls, Egita, Monvīds

Talsu novada pašvaldība Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde izsludina konkursu uz vakanto Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama vadītāja amatu

13-09-2017

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde aicina darbā Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama vadītāju, kura pienākums nodrošināt kultūras nama kvalitatīvu darbu, kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, iedzīvotāju kultūras un intelektuālā līmeņa paaugstināšanu.

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • pieredze kultūras darba jomā vai līdzīga rakstura mākslinieciskā, radošā vai organizatoriskā darbā;
 • izpratne par pašvaldības darba organizāciju un finanšu plānošanu;
 • zināšanas par kultūras iestādes vadības un attīstības tendencēm;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • nepieciešama vismaz pirmā līmeņa (profesionālā) augstākā izglītība kultūras jomā vai sociālo zinātņu nozarēs;
 • nepieciešama kvalifikācija un/vai pieredze, iestādes, struktūrvienības vadīšanā vai administratīvā darbā.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt, plānot un vadīt kultūras nama darbu saskaņā ar Talsu novada domes lēmumiem,
 • Talsu novada pašvaldības un Pārvaldes rīkojumiem, kā arī kultūras iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot kultūras nama gada pasākumu plānu;
 • nodrošināt kultūras nama inventāra un citu materiālo vērtību atbildīgu saglabāšanu;
 • nodrošināt kultūras nama nolikuma un iekšējās kārtības noteikumu izpildi;
 • nodrošināt amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu/klubu darbības nepārtrauktību un kultūras pakalpojumu pieejamību;
 • sekmēt Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Lubes un Īves pagastu administratīvajās teritorijās dažādu paaudžu un sociālo grupu radošo pašizpausmi atbilstoši to interesēm un vajadzībām;
 • plānot, koordinēt un vadīt kultūras pasākumus un norises Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Lubes un Īves pagastu administratīvajās teritorijās.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju;
 • kultūras nama attīstības redzējumu (līdz divām A4 lapām datorrakstā).

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde, adrese: Raiņa ielā 16 Valdemārpilī, Talsu novadā, LV-3260, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē, darba laikā no plkst. 08:00 līdz plkst.17:00; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017. gada 25. septembrim plkst. 13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.  

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas