Ceturtdiena, 21. jūnijs
Šodien sveicam: Emīls, Egita, Monvīds

Talsu novada domes sēde

12-09-2017

 

 

Talsu novada domes

14.09.2017. plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

Talsos

 

1. Par Talsu novada domes 28.12.2015. lēmuma Nr.583 “Par suvenīru (preču) pārdošanas cenas apstiprināšanu Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centram” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Par SIA “Ziņas TV” iesniegumu.

3. Par Talsu novada pašvaldības piedalīšanos LVAF projektu konkursā ar projektu “Dabas simtnieks Ziemeļkurzemē”.

4. Par precizējumiem Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna 5.daļā “Plānotās investīcijas specifisko atbalsta mērķu (SAM) ietvaros”.

5. Par konkursa “Dari Talsu novadam” nolikuma apstiprināšanu.

6. Par grozījumu Talsu novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.140 „Par Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.

7. Par atkritumu apsaimniekošanas jomā Talsu novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā.

8. Par nekustamā īpašuma “Jaunbrīvnieki”, Abavas pagastā, nodošanu atsavināšanai.

9. Par nekustamā īpašuma „Liepu iela 6”, Talsos, Talsu novadā, nodošanu atsavināšanai.

10.  Par nekustamā īpašuma „Mazliepas”, Talsciemā, Ģibuļu pagastā, nodošanu atsavināšanai.

11.  Par nekustamā īpašuma “Rogas”, Virbu pagastā, Talsu novadā, nodošanu atsavināšanai.

12.  Par nekustamā īpašuma “Vecvalgale 2”, Valgalē, Abavas pagastā, nodošanu atsavināšanai.

13.  Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3 “Režas”, Abavas pagastā, Talsu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

14.  Par nekustamā īpašuma “Cielavas”, Laucienes pagastā, Talsu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

15.  Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Asaru iela 5”, Valdemārpilī.

16.  Par nekustamā īpašuma „Pamales”, Abavas pagastā, Talsu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

17.  Par Daigas Feldmanes iesniegumu.

18.  Par Talsu Valsts ģimnāzijas dalību Erasmus+ projektā.

19.  Par dalību ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

20.  Par grīdas seguma atjaunošanu Talsu Valsts ģimnāzijā.

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA

21.  Par grozījumu Talsu novada domes 2016.gada 12.maija lēmumā Nr.264 “Par Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”.

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas