Piešķir līdzfinansējumu astoņu vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai

05-06-2019

Jau vairākus gadus Talsu, Sabiles un Valdemārpils pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai. Šogad tam pieteikušies astoņi Talsu vēsturisko ēku īpašnieki.

Projektu konkursā “Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai Talsu novadā” saņemti astoņi pieteikumi, kas arī atbalstīti. Šo ieceru realizēšanai, kas paredz gan dokumentācijas izstrādi, gan arī atsevišķu restaurācijas darbu īstenošanu, piešķirts finansējums 28 748,06 eiro.

Līdzfinansējums tiks ieguldīts vairākos īpašumos: Laidzes ielā 11, Lielā ielā 41, Lielā ielā 29, Lielā ielā 33, Lielā ielā 12, Lielā ielā 14, Lielā ielā 39, Ūdens ielā 1.

 

Inita Fedko

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
18-07-2019