Ceturtdiena, 21. jūnijs
Šodien sveicam: Emīls, Egita, Monvīds

Konkurss uz vakanto pašvaldības policijas inspektora amatu

08-09-2017

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto pašvaldības policijas inspektora amatu

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru, kura pienākums ir nodrošināt Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu izpildi un sabiedrisko kārtību  novada administratīvajā teritorijā 

 Prasības pretendentiem (-ēm):

·                Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām

·                Darbības sfērai atbilstoša augstākā (I līmeņa juridiskā) izglītība vai vidējā izglītība, kas papildināta ar amata pienākumu izpildei atbilstošām papildus apmācībām

·                Zināšanas un izpratne par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Administratīvā procesa likumu, Talsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem amata kompetences ietvaros

·                Zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā

·                Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā pašvaldības vai valsts iestādē

·                Nepieciešama komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību

 

Galvenie pienākumi:

·                Pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus amata kompetences ietvaros; kontrolēt normatīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu un pielietošanu Talsu novada administratīvajā teritorijā

·                Nodrošināt sabiedrisko kārtību un organizēt tās sargāšanu atbilstoši amata kompetencei

·                Veikt likumpārkāpumu profilaksi, novērtēt un prognozēt operatīvo rīcību.

·                Veikt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli

·                Administratīvo pārkāpumu gadījumos veikt pārkāpumu novērošanu, vainīgo personu noskaidrošanu, pierādījumu savākšanu un fiksēšanu, precīzu pārkāpumu kvalificēšanu un dokumentēšanu, ievērojot un nodrošinot spēkā  esošo normatīvo aktu prasības 

·                Sniegt neatliekamu palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt palīdzību nepilngadīgajām personām, kuras palikušas bez vecāku uzraudzības vai to aizstājēju uzraudzības

 

Iesniedzamie dokumenti:

·                            Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule

·                            Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas 

·                            B kategorijas autovadītāja apliecības kopija

·                Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz pašvaldības policijas inspektora amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017.gada 18.septembrim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.  

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas