Ceturtdiena, 21. jūnijs
Šodien sveicam: Emīls, Egita, Monvīds

Konkurss uz vakanto Komunālās nodaļas vadītāja amatu

13-09-2017

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vakanto Komunālās nodaļas vadītāja amatu

 

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Komunālās nodaļas vadītāju, lai nodrošinātu Komunālās nodaļas  funkciju kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi

Prasības pretendentiem (-ēm):

·                Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība vadības zinātnēs vai inženiertehniskajās zinātnēs (autoceļu būvniecības, autotransporta un tehnikas, enerģētikas, hidromeliorācijas, siltumapgādes, tehniskā eksperta  jomā);

·                Pieredze ar amata pienākumiem saistītā vai administrējošā darbā valsts vai pašvaldības iestādē;

·                Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;  

·                Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.

Galvenie pienākumi:

·                Nodrošināt Komunālās nodaļas un tās darbinieku darbību atbilstoši nodaļas nolikumam,  pašvaldības funkcijām un novada domes lēmumiem;

·                Izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības komunālās saimniecības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem;

·                Nodrošināt Komunālās nodaļas funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanu; nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli;

·                Sagatavot Komunālās nodaļas budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmju un to izmaiņu projektus; plānot, kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu;

·                Veikt pašvaldības rīkojumu, domes lēmumu un saistošo noteikumu projektu sagatavošanu.

Iesniedzamie dokumenti:

·                            CV un motivācijas vēstule;

·                            Atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas; 

·                            B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;

·                Redzējums par Komunālās nodaļas darbības organizēšanu un komunālo pakalpojumu sniegšanas organizāciju Talsu novadā (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);

·                Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz Komunālās nodaļas vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017. gada 14. septembrim plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas