Otrdiena, 19. jūnijs
Šodien sveicam: Viktors, Nils

Aicina iedzīvotājus debatēt par ekonomisko attīstību

05-03-2013

Noslēgušās projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” aktivitātes- apmācības, divas apaļā galda diskusijas un konference uzņēmējiem, pašvaldības pārstāvjiem, kā arī to organizāciju pārstāvjiem, kas cieši saistītas ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un novada ekonomiskās labklājības veicināšanu.

Marta mēnesī sniegsim atskatu par diskusiju aktivitātēm neklātienē- katru otrdienu un piektdienu varēsiet  iepazīties ar publikācijām aktualitātēs www.talsi.lv .

Pieaugušo izglītības centrs aicina iedzīvotājus sniegt atsauksmes un priekšlikumus turpmākai sadarbībai.

 

Atskats uz projekta aktivitātēm

11.janvāris gadījies tāds „puteņains”- zeme ar debesīm griežas kopā. Skaņu apskaņotājs nav ticis laukā no mājas, ieputināts. Taču Talsu novada administratīvais centrs gaida viesus- pirmo reizi notiek atvērtā diskusija, kurā kā eksperti piedalās:

Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs

Jānis Endziņš, Tirdzniecības un rūpniecības  kameras vadītājs

Kristaps Klauss, biedrības "Latvijas Kokrūpniecības federācija" izpilddirektors

Apaļā galda diskusijā Valsts, pašvaldība un uzņēmējs: kā plānot attīstību kopīgi” par to- kāda nākotnes vīzija sagaida arī Talsu novadu, galvenie jautājumi būs: ko darīt, lai vieta, kurā mēs dzīvojam, ar laiku nekļūtu tikai par vēsturisku centru? Kādām jābūt prioritātēm, lai nākotnē par Talsiem varētu teikt: jā, šeit ir droša un radoša vide, iespējas izglītoties, labas darba un biznesa veidošanas iespējas?

Diskusiju vada Ansis Bogustovs , žurnālists ar bagātu pieredzi. Provokatīvi jautājumi un  uzmundrinājumi diskusiju dalībniekiem mijas ar smiekliem klausītāju rindās. Lai gan, šeit visi ir diskusijas dalībnieki, jo ikvienam tiek dota iespēja iesaistīties sarunā, uzdot jautājumu, izteikt savas domas.

Zālē maz brīvu sēdvietu, jo iedzīvotāju interese lielāka, nekā iepriekš plānots. Atnākuši arī tie, kam savi sasāpējušie jautājumi . 

Pašreiz Talsu novada pašvaldība sadarbojas ar uzņēmējiem no  Talsu komersantu kluba – (vairāk informācijas interesentiem http://www.talsi.lv/uznemejdarbiba) . Par sadarbības iestrādnēm diskusijas ievadā stāsta Talsu novada domes priekšsēdētājs Miervaldis Krotovs. Jautāts, kādas konkrētas iniciatīvas iekļautas nākamā, 2013. gada pašvaldības budžetā uzņēmējdarbības atbalstam, priekšsēdētājs akcentē infrastruktūras uzlabošanas projektus: tiks rekonstruētas divas ielas, sakārtots apgaismojums, sniegts atbalsts līdzfinansējuma veidā nevalstisko organizāciju projektu realizēšanai.  Pašreiz tiek demontētas vecās ielu apgaismošanas sistēmas, pašvaldībai jādomā, ko likt vietā.  „Cenšamies respektēt uzņēmēju priekšlikumus”, saka M. Krotovs. Domes deputāte, Lauku atbalsta dienesta vadītāja Juzefa Kļava precizē, ka pieņemts lēmums sakārtot pievedceļu līdz AS „Talsu Piensaimnieks”.

Projekts, kura ietvaros notiek diskusija, tiek realizēts Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un saņem pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā. Kopējās projekta izmaksas sastāda 91 000 EUR. Par to, kādas vēl aktivitātes notiek šī projekta ietvaros, stāsta  Inga Sokolova, Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja.

Projekta ietvaros 1.februārī notiks vēl viena diskusija mājražotājiem par konkrētām atbalsta iespējām. Noslēgumā  paredzēta atvērtā konference, kurā runāsim par valsts un zinātnisko institūciju iespējamo līdzdalību uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai pašvaldībā. Konferencē kā eksperti piedalīsies LR ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, LR Saeimas deputāts no Talsu novada Edmunds Demiters, Ventspils augstskolas prorektors Arnis Sauka, SIA „Dendrolight” dibinātājs Jānis Vašuks, Kurzemes reģiona plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Kristians Godiņš.

Diskusijas vadītājs Ansis Bogustovs sarunu virza tālāk ar jautājumu:  „Ja pārāk daudz atbalstīt uzņēmējus, vai tas nebūs komunisms? Savukārt, ja pašvaldība uzņēmējus neatbalstīs, tad tā kļūs tikai par vienu lielu sociālo nodaļu. Ko vēl iespējams darīt uzņēmējdarbības sekmēšanai?”

Uz šiem jautājumiem atbildi sākotnēji meklē Talsu ģimnāzijas debašu kluba dalībnieki. Attēlā no kreisās: Linda Baumane (11.a klase), Elīna Kārkle (10.), Sindija Kalniņa (10.), Kārlis Lemans- Leimanis (10.), Signe Blumberga (10.kl), Zane Vēvere (12.b )pasniedzējas Antras Grūbes vadībā.

 

Izspēlējot spēli „Par un Pret”-  par procesiem, kas notiek vietējā sabiedrībā, tiek akcentēti  procesi, kas jauniešu izpratnē ir aktuāli un notiek vietējā sabiedrībā. Sadalījušies divās grupās- vieni par, otri- „zaļie”, kas nevēlas piesārņot apkārtni un lieku troksni- sāk diskusiju par pozitīvajām lietām. Kā atbalstīt tos, kuri uzdrīkstējušies riskēt, uzņemties materiālo atbildību ne vien par savu, bet arī citu cilvēku nākotni, veidojot savus uzņēmumus?

Nepieciešama bezmaksas apmācība dažādos aktuālos jautājumos. Sniedzot jaunas zināšanas darbiniekiem, tiks sniegta iespēja uzņēmumiem paplašināties. Savukārt, nodokļu atlaides un ielas tirdzniecības vietu maksu atlaides masu pasākumos jaunajiem uzņēmējiem varētu sekmēt uzņēmumu dzīvotspēju un preču atpazīstamību un noietu vietējā tirgū.   Nepieciešams sniegt atbalstu produkcijas reklamēšanai. Viena no iespējām- izmantot vecu ēku sienas stendu izvietošanai. Uzņēmēji, savukārt var sponsorēt sportistus un komandas, tādā veidā reklamējoties. Nozīmīgas ir ārvalstu investīcijas, lai gan, tas var saasināt konkurenci. Var ienākt svešs darba spēks, tur klāt, daļa nodokļu izplūst no Latvijas. Tomēr, atalgojums un nodokļi ārvalstu investoru uzņēmumos ir konkurētspējīgāki. Ieņēmumi no nodokļu maksātājiem cels novada iedzīvotāju labklājību- būs iespējams labiekārtot vidi. Jaunas darba vietas, samazināts bezdarbs, palielināta dzimstība, plašāks pakalpojumu klāsts, samazināta emigrācija- pozitīvie ieguvumi. No pašvaldības nepieciešams pietiekošs informatīvais atbalsts. Jauniešu diskusiju saasina debates par tiešu finansiālā atbalsta nepieciešamību- vai tas nevar radīt negodīgu konkurenci? Kā izvēlēties prioritāros atbalsta virzienus, lai nediskriminētu citu nozaru uzņēmējus? Tomēr, jaunu darba vietu radīšana noteikti mudinās atgriezties tos, kas bijuši spiesti darbu meklēt ārzemēs krīzes laikā. Saliekot visus par un pret, viennozīmīgi uzvar nepieciešamība atbalstīt mūsu uzņēmējus- gan esošos, gan topošos! Un, patiesībā, tā bija tikai spēle- visi jaunieši ir par. Tādēļ arī skolēni pēc ievada nevis devās mājup, bet ar interesi, aktīvi turpināja dalību pēcpusdienā  ieilgušajā diskusijā.

Pēc pārtraukuma jauniešus pie galda nomainīs praktiķi. Vai uzņēmējdarbības ekspertiem, vietējiem politiķiem un uzņēmējiem būs atšķirīgs viedoklis un idejas par nākotnes izredzēm  Talsos? Sekojiet publikācijām par diskusijas tālāko norisi www.talsi.lv 8.martā!

 

Ja pasākuma tēma un norise šķita aktuāla arī Jums, sūtiet savas idejas, priekšlikumus, jautājumus un komentārus uz e-pastu inga.sokolova@talsi.lv !


 

 Projektu „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību”

COOP EDU-SHIP LLIII-175 finansē

Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programma


 

Informāciju sagatavoja:

Inga Sokolova

Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja

t.26518464

 

Notikumu kalendārs

Klikšķini uz datuma

Aktuālie notikumi nedēļai

Laika ziņas