AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Iespējami riski, bet ne nelietderīgi izmantots finansējums Iespējami riski, bet ne nelietderīgi izmantots finansējums

02-04-2015

Talsu novads bija viena no 13 pašvaldībām, kur aizvadītajā gadā Valsts kontrole (VK) veica revīziju par finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību un atbilstību normatīvo aktu prasībām kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem.

Lielā talka būs arī Talsu novadā Lielā talka būs arī Talsu novadā

02-04-2015

25. aprīlī Talsu novads piedalīsies jau astotās Lielās talkas aktivitātēs, rūpējoties par apkārtējās vides tīrību un sakoptību.

Aizvadīta iedzīvotāju sapulce Tiņģerē Aizvadīta iedzīvotāju sapulce Tiņģerē

01-04-2015

17. marta pievakarē aktīvākie Tiņģeres iedzīvotāji pulcējās Tiņģeres pils zālē, lai tiktos un uzklausītu novada pašvaldības, pagasta pārvaldes pārstāvjus un SIA „Talsu namsaimnieks” namu apsaimniekošanas speciālistu Jāni Svarinski.

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
02-04-2015