AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Iespēja tikties ar bīskapu Pāvilu Brūveru Iespēja tikties ar bīskapu Pāvilu Brūveru

06-07-2015

9. jūlijā 14.00 Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes namā iedzīvotājiem būs iespēja individuāli tikties ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas diecēzes bīskapu Pāvilu Brūveru.

Izstrādās neatliekamo pasākumu plānu Virbupes attīrīšanai Izstrādās neatliekamo pasākumu plānu Virbupes attīrīšanai

03-07-2015

2. jūlijā Virbos tikās Talsu novada pašvaldības, Ventspils reģionālā vides dienesta, valsts uzņēmuma „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un pilnsabiedrības „Rītupes MELIO” pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunāts tālākais rīcības scenārijs, lai novērstu iespējamās sekas pēc Virbupē noplūdušā mazuta.

Tautsaimniecības komiteja Tautsaimniecības komiteja

03-07-2015

6. jūlijā 13.00 Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā notiks kārtējā Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja Sociālo un veselības jautājumu komiteja

03-07-2015

6. jūlijā 10.00 Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā notiks kārtējā Talsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Uzņēmējs no Austrijas novada uzņēmējiem piedāvā jaunas iespējas Uzņēmējs no Austrijas novada uzņēmējiem piedāvā jaunas iespējas

02-07-2015

Talsu Komersantu kluba valde pēc Talsu novada pašvaldības piedāvātās iespējas tikās ar uzņēmēju no Austrijas Jens Barth. Viņš nākamā gada februārī vēlas sākt dzīvi Latvijā, tādēļ tagad interesējas par savas uzņēmējdarbības attīstīšanu. J. Barth ir profesionāls mārketinga speciālists, kurš novada uzņēmējiem piedāvā iespēju uzzināt, kā mūsdienu sociālie tīkli var palīdzēt uzņēmējdarbībā.

Atjaunota Kalēju iela Talsos Atjaunota Kalēju iela Talsos

02-07-2015

Aprīļa vidū iesāktie Kalēju ielas Talsos remontdarbi ir noslēgušies. Lēmums par nepieciešamajiem būvdarbiem bija pieņemts, izvērtējot līdzšinējo ielas tehnisko stāvokli.

Talsos pabeigti ūdenssaimniecības projekta būvdarbi Talsos pabeigti ūdenssaimniecības projekta būvdarbi

02-07-2015

Otrdien, 30.jūnijā, Talsu novada būvvaldē iesniegta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” dokumentācija, kas nozīmē, ka projekta būvdarbi ir pabeigti. Taču plānots ar ietaupītajiem līdzekļiem rudenī veikt vēl papildus darbus.

Talsos notika starptautiska NVO pārstāvju konference Talsos notika starptautiska NVO pārstāvju konference

02-07-2015

17. jūnijā Talsos Latvijas Pilsoniskā alianse (elPA) un Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja 15 Baltijas jūras, Donavas baseina un Melnās jūras nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanos.

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
07-07-2015