Arodārsts Talsu filiāles slimnīcā

29-03-2019

Arodslimību ārsts ir speciālists, kurš specializējies veselībai kaitīgu darba apstākļu slimību diagnostikā, kā arī veic medicīniskās apskates jeb veselības pārbaudes. Arodārsts palīdz izvērtēt darba apstākļu ietekmi uz konkrētā cilvēka veselību un otrādi – darbinieka veselības stāvokļa atbilstību konkrētajiem darba videi.

Arodārsta konsultācija nepieciešama šādos gadījumos:

·         ja darba devējam ir jāiesniedz izziņa par veselības pārbaudi;

·         ja darba devējam ir jāiesniedz izziņa par ikgadējo obligāto veselības pārbaudi;

·         ja pasliktinājies veselības stāvoklis vai slimību ir izraisījuši veselībai kaitīgi darba apstākļi.

Dodoties uz obligāto veselības pārbaudi (turpmāk tekstā OVP), līdzi ir jāņem darba devēja iepriekš sagatavotā OVP karte (divos eksemplāros), ņemot vērā darba vides kaitīgos faktorus. Līdzi ieteicams ņemt visus ar veselības stāvokli saistītos izrakstus un slēdzienus, kas saņemti slimnīcās, ambulatorās iestādēs un pie dažādiem speciālistiem.

Informējam, ka Talsu filiāles slimnīcā par OVP veikšanu pieņemam vadošo apdrošināšanas kompāniju (Balta, Ergo, Seesam, BTA, Compensa, Gjensidige) apdrošināšanas polises, kā arī ir iespēja slēgt līgumus par OVP arī ar pēcapmaksu. Uzzināt vairāk par OVP ar pēcapmaksu var zvanot uz Talsu filiāles slimnīcas administrāciju pa tālruni 632 59997.

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē pacientus pieņem arodslimību ārsts Andis Grospiņš un arodslimību ārsta medicīnas māsa Svetlana Zikova. Dr. Grospiņš pacientus pieņem katru otrdienu no plkst. 10:00 – 12:00. Savukārt arodslimību ārsta medicīnas māsa S.Zikova pacientus pieņem pirmdienās no plkst. 10:00 – 13:00, otrdienās no plkst. 9:00 – 13:00 un ceturtdienās no plkst. 13:00 – 16:00. Pacientu pieņemšana notiek rindas kārtībā, bez iepriekšēja pieraksta.

 

Talsu novada pašvaldības interneta mājas lapa http://www.talsi.lv
19-06-2019